Vad händer med min ansökan?

Så här ser processen ut vid en ansökan om bostadsanpassningsbidrag

1. Ansökan

Du ansvarar för ansökan om bidrag för den anpassning du vill göra i din bostad. När ansökan kommit in registreras den och tilldelas en handläggare som ansvarar för ärendet under hela processen.

2. Handläggning

Handläggaren går igenom handlingarna som du har skickat in och begär kompletteringar om det saknas något. För att kunna bedöma om du är berättigad till bidrag krävs i vissa fall ett platsbesök i bostaden.
För att kunna fastställa bidragets storlek gör handläggaren en bedömning av skälig kostnad för bidragsberättigade åtgärder, vid mer omfattade åtgärder kan offert från entreprenörer tas in.

3. Beslut

När utredningen är klar fattar handläggaren ett beslut som skickas till dig.
Bidragets storlek grundas på en offert eller kostnadsbedömning som handläggaren tagit in och motsvarar en skälig kostnad för åtgärden.

4. Utförande

Det är alltid den som beviljats bidrag som ansvarar för att få anpassningen utförd och att beställa arbetet. Inte kommunen. Du måste därför själv anlita en behörig entreprenör, vilket kan vara den som står på beslutet eller någon annan.
Tänk på att det är konsumenttjänstlagen (1985:716) som gäller mellan dig och entreprenören du anlitar.
Meddela alltid din handläggare om du ska anlita en annan entreprenör än den på beslutet, innan arbetet påbörjas.

5. Godkännande/kontroll

När arbetet är utfört ska du godkänna det.

6. Utbetalning

Utbetalning görs när arbetet är utfört och du har godkänt det. Information om detta får du tillsammans med ditt beslut.
Observera att om förutsättningarna som låg till grund för beslutet har ändrats eller om anpassningen har utförts felaktigt kan bidraget återkallas.

Vill du överklaga?

Om beslutet går emot dig kan du överklaga. Information om hur du ska gå tillväga får du med ditt beslut.

Har du frågor?

Kontakta oss på bostadsanpassningsenheten.

Du kan ringa oss bostadsingenjörer alla vardagar kl. 13.30 - 14.30 eller skicka e-post till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.
Telefon: 0920-45 30 00
E-post: bostadsanpassning@lulea.se

  • Fredrik Vennberg, bostadsingenjör
  • Malin Sundqvist, bostadsingenjör

  • Elisabet Bäckström, administratörSidan uppdaterades den 11 april 2024