Korttidsboende

Syftet med korttidsboende är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte samt ge anhöriga en tillfällig avlösning.   

Korttidsboende stödjer dig i att leva ett så aktivt liv som möjligt samtidigt som du bor kvar i ditt eget hem. Här träffar du andra och deltar i olika aktiviteter.

I Luleå kommun finns två korttidsboenden enligt LSS:

Vem har rätt till korttidsboende?

Korttidsboende är en insats enligt lag om stöd och service till personer med någon funktionsnedsättning.

Ansökan​

För att få korttidsboende behöver du göra en ansökan och få ett beslut.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00 för mer information om hur du gör en ansökan.

Sidan uppdaterades den 28 mars 2023