Om dammen brister

I Luleälven finns flera vattenkraftverk och kraftverksdammar. Risken för ett dammbrott i Luleälven är mycket liten, men går inte att utesluta. Därför har vi i Luleå och Bodens kommuner tagit fram den här informationen tillsammans med Länsstyrelsen och Vattenfall.

Hur får du reda på att ett dammbrott skett?

I Luleå tätort sänds utomhussignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i två minuter. Signalen ljuder i 7 sekunder följt av uppehåll i 14 sekunder och upprepas 6 gånger.

När du hör signalen: lyssna på radions kanal P4. Via radion får du information om vad som har hänt och vad du ska göra.

Vad ska du göra vid ett dammbrott?

Vid beslut om utrymning ska du utrymma söderut efter E4. Var och en svarar för sin egen transport och bistår om möjligt grannar och hjälpbehövande.

Utrymning

Vid beslutad utrymning kommer äldreboenden, gruppbostäder, personer med hemtjänst samt andra med vårdbehov att få hjälp att utrymma till Piteå kommun. Annan kommunal verksamhet stängs. Luleå lokaltrafiks bussar kör enligt tidtabell under två timmar och bistår sedan med transporter. Har du släkt eller vänner som inte berörs av dammbrottet i Lule älvdal kan du självklart resa till dem.

Vad ska du ta med dig?

Vid utrymning bör du ta med liggunderlag, sovsäck, toalettartiklar,
medicin, pengar, värdehandlingar och legitimation. Räkna med att du kanske är borta flera veckor.

Utrymning av Luleå – vart ska du ta vägen?

Luleås invånare ska utrymma enligt listan nedan. Dessa kommuner ordnar husrum, mat med mera under några dagar och du kommer sedan att erbjudas annat boende. Nedan ser du vart respektive bostadsområde utrymmer.

  • Bergnäset utrymmer via väg 94 till Arvidsjaur.
  • Bergviken utrymmer via väg 94 till Arjeplog.
  • Porsön, Björkskatan och Bensbyn utrymmer via E4 till Piteå.
  • Centrum, Östermalm, Lulsundet, Gammelstad, Sunderbyn, Rutvik och Persön utrymmer via E4 till Skellefteå.
  • Hertsön, Lerbäcken, Kvarnbäcken, Örnäset, Skurholmen, Malmudden, Svartöstan, Lövskatan, Kronan, Bälinge, Avan samt övriga berörda byar utrymmer via E4 till Umeå/Vännäs.
  • Mjölkudden, Notviken och Karlsvik utrymmer via E4 mot Skellefteå, därefter vägarna 95, 370 och 365 till Lycksele.

Har du vänner i andra orter kan du utrymma dit.

Sörbyarna och byar omkring Råneå har sannolikt elektricitet och behöver inte utrymma.

Vad händer vid ett dammbrott?

Risken för dammbrott är mycket liten men går inte att utesluta. Ett plötsligt dammbrott är inte sannolikt. Troligtvis blir vi därför förvarnade om det finns en risk. Om ett dammbrott skulle inträffa i Suorva eller Seitevare tar det cirka 24 timmar innan en vattenhöjning når Luleå tätort som då måste utrymmas. Det blir inte någon flodvåg utan vattennivån höjs sakta och återgår till normal nivå efter några dygn.

Vad innebär det för Luleå?

Vid dessa dammbrott förstörs alla broar nedströms i älven. Elektriciteten slås ut i älvdalen och det kan ta flera veckor innan vi har full kapacitet igen. Dammbrott i andra dammar innebär mycket högt vattenstånd men medför inte utrymning för Luleås invånare.

Mer information

Du får löpande information via radions kanal P4 och kommunens webbsida. Mottagande kommun registrerar alla utrymda. Försvunna personer anmäls till Polisen på telefonnumret 114 14.

Frågor och svar

Hur högt kan vattnet maximalt stiga vid dammbrott i Suorva?

Vattnet kommer att stiga cirka 7–8 meter norr om Gäddvik och cirka 5–6 meter runt centrumhalvön. Det tar cirka 24 timmar för vattnet att nå Luleå och ytterligare 12 timmar innan vattnet når sitt högsta flöde. Det blir ingen flodvåg.

Får jag ta med mig mitt husdjur?

Ja.

Hur snabbt ska jag ta mig bort från översvämningsområdet?

När du nåtts av larmet ska du så fort som möjligt utrymma till den ort som gäller för ditt bostadsområde.

Vilka vägar och broar kommer att vara framkomliga?

Räkna med att många vägar och samtliga broar inom översvämningsområdet blir oframkomliga när vattnet stigit. Mycket vatten kommer dessutom via gamla isälven förbi Smedsbyn och Persön.

Hur länge måste jag vistas på annan ort?

Det kan ta många veckor innan elektricitet och infrastruktur är
uppbyggd så att du kan återvända.

Broschyren Om dammen brister

Du kan också ta del av samma information som finns på den här webbsidan i en broschyr i pdf-format.

Ladda ner broschyren Om dammen brister Pdf, 2 MB.

Sidan uppdaterades den 16 november 2023