Erica Rosendahl, Måttsund. Foto: Peter Rosén

Foto: Peter Rosén

Landsbygden kring Luleå

Luleå landsbygd består av allt från en unik skärgård med ett flertal bebodda öar, vackert kustland och bördiga älvdalar till djupa skogar. Över 20 000 av kommunens ca 78 000 invånare bor i vår vackra och levande landsbygd och vi ser gärna att det blir fler.

Sidan uppdaterades den 17 november 2023