Bild med Ung i Luleås grafiska symbol, navets och On the Go's logotyper och texten Verksamhet för unga, öppen ungdomsverksamhet, fritidsgårdar, Mekverkstan och Nattidrott

Ung i Luleå

Ung i Luleå ansvarar för Luleå kommuns verksamheter för unga från 13 till 20 år. Vi driver mötesplatser, fördelar medel till kreativa arrangemang av och för unga samt driver projekt där unga har inflytande och kan vara delaktiga.

Följ Ung i Luleå på Instagram Länk till annan webbplats. eller Facebook Länk till annan webbplats. för att hålla dig uppdaterad om vad vi gör.

Unga mellan 13-20 år har genom PeKA möjlighet att påverka fritiden för sig själv och andra. PeKA fördelar pengar till stora och små projekt som unga själva tar initiativet till. Det kan handla om att fördjupa sig i ett intresse, uppleva något nytt eller arrangera något för andra unga.

Har du en idé du vill prata mer om? Behöver ni hjälp att göra en budget eller att söka pengar? Kontakta vår ungdomssamordnare!

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Ungdomssamordnare
Jenny Ekerljung

Björkskatans fritidsgård hittar du på Väderleden 23. Fritidsgården är öppen tisdag-onsdag 14-16, torsdag 17-20 och fredag-lördag 18-22.

Åk buss till Björkskatans fritidsgård: Linje 2, 3 eller 12, hållplats Björkskatan Centrum.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Gammelstads fritidsgård hittar du på Stadsötorget 2. Fritidsgården är öppen tisdag 13-17, onsdag-torsdag 18-21 och fredag-lördag 18-22.

Åk buss till Gammelstads fritidsgård: Linje 1, 2 eller 9, hållplats Stadsö Centrum.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter. Gammelstads fritidsgård finns på snapchat: fritidsg_gstad

Fritidsgården har verksamhet i modulerna och har öppet måndag-fredag 11-13, fredagar och lördagar 18-22.

Åk buss till Hertsö fritidsgård: Linje 1, 5 eller 10, hållplats Hertsö centrum.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Råneå fritidsgård hittar du på Klapphällsstigen 170B. Fritidsgården har öppet tisdag 18-21 och fredag-lördag 18-22.

Mekverkstan hittar du på Tallhedsvägen 7 i Råneå. Verkstaden har öppet onsdag-torsdag 17-21.

Åk buss till Råneå Fritidsgård med Länstrafikens linje 20, 55, 98 eller 100, hållplats Råneå Busstation.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter. Råneå fritidsgård & Mekverkstad finns också på Facebook. Länk till annan webbplats.

Örnäsets fritidsgård hittar du på Rödkallens väg 17. Fritidsgården är öppen tisdag-onsdag 11-13, onsdag-torsdag 17-20 och fredag 18-22.

Åk buss till Örnäsets fritidsgård: Linje 1 eller 5, hållplats Örnässkolan; linje 7, hållplats Vinkelgränd eller linje 8, hållplats Örnäsets centrum.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Navet hittar du på Kungsgatan 23A. Mötesplatsen är öppen onsdag-torsdag 15-20 och fredag 14-20. Navet håller öppet på helger i samband med ungdomsproducerade arrangemang eller liknande verksamhet. Är du ung mellan 16 och 20 år och vill arrangera för andra unga på Navet? Kontakta Navets verksamhetsledare.

Glöm inte att ta med giltig legitimation.

Åk buss till Navet: Hållplats Shopping, Smedjegatan, Loet eller Luleå Busstation.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Navet finns på:
Instagram @navetlulea Länk till annan webbplats.

Regnbågscafét är en mötesplats för unga HBTQIA-personer mellan 13-20 år. Verksamheten bedrivs på Navet, lördagar ojämna veckor 14:00-17:00. Navet hittar du på Kungsgatan 23A.

Alla aktiviteter marknadsförs på Ung i Luleås instagram @ungilulea Länk till annan webbplats..

Regnbågscaféerna är ett samarbete mellan Ung i Luleå och RFSL Luleå Norra Norrbotten.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Stjärnan är en mötesplats för alla unga 13-20 år med funktionsnedsättning. Stjärnan håller till på Navet (Kungsgatan 23A) och träffas lördag eftermiddag mellan 11:00-14:00 jämna veckor. Under Stjärnans träffar kan besökarna träffa andra unga med funktionsnedsättning och själva välja vad de vill göra; skapa i skaparytan, spela spel från vårt spelbibliotek, spela musik i vår jamstudio, läsa böcker i vårt bibliotek eller fika något gott i fiket.⁠

Föräldrar, syskon, peppande kompisar och assistenter är självklart välkomna att följa med.

Håll koll på vad som händer på Stjärnan via Navets instagram @navetlulea. Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet: Navets lokaler är utrustade med en rullstolshiss i entrén, dörröppnare och RWC.

Viktigt att tänka på: På Navet har vi tyvärr inte personal som kan kliva in och ersätta assistenter. Den som har behov av extra stöttning bör därför ha med sig någon som kan hjälpa till. ⁠

Namnet Stjärnan är föreslaget och framröstat av besökande ungdomar.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

On the go, eller OTG, är en mobil fritidsgård som möter unga där de är och arrangerar aktiviteter på olika platser runt om i kommunen. On the go utgår från Navet (Kungsgatan 23A) och rullar ut till högstadieskolor och bostadsområden med en elbil full med utrustning och material.

Genom On the go kan vi ta fritidsaktiviteterna närmare Luleås unga. Verksamheten bygger på ungas egna idéer och engagemang. Unga som vill arrangera aktiviteter kan få coachning via On the go för att gå från idé till verklighet på en plats nära dem.

Håll koll på On the go's aktiviteter via Ung i Luleås instagram @ungilulea.⁠ Länk till annan webbplats.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Ordinarie verksamhet
Tunahallen öppnar sina dörrar mellan klockan 19 och 23 varje fredag. Här bjuds på fria aktiviteter, tävlingar, trygga vuxna och chansen att träffa nya vänner under Nattidrotten.

Varje fredagkväll finns flera utbildade ledare på plats, och många gånger medverkar också ledare från stans idrottsföreningar.

Nattidrotten vänder sig till åldrarna 13-20 år.

Ung i Luleå erbjuder också parasportsaktiviteten Sportis, för barn och unga med funktionsvariationer, i Tunaskolans sporthall varje tisdag 14.00-15.00.

Nattidrottens instagramkonto: @nattidrottlulea Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 8 september 2023