Bild med Ung i Luleås grafiska symbol, navets och On the Go's logotyper och texten Verksamhet för unga, öppen ungdomsverksamhet, fritidsgårdar, Mekverkstan och Nattidrott

Ung i Luleå

Ung i Luleå ansvarar för Luleå kommuns verksamheter för unga från 13 till 20 år. Vi driver mötesplatser, fördelar medel till kreativa arrangemang av och för unga samt driver projekt där unga har inflytande och kan vara delaktiga.

Björkskatans fritidsgård hittar du på Väderleden 23. Fritidsgården är öppen tisdag-onsdag 14-16, torsdag 17-20 och fredag-lördag 18-22.

Åk buss till Björkskatans fritidsgård: Linje 2, 3 eller 12, hållplats Björkskatan Centrum.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Gammelstads fritidsgård hittar du på Stadsötorget 2. Fritidsgården är öppen måndag 18-21, tisdag 13-17, onsdag 18-21 och fredag-lördag 18-22.

Åk buss till Gammelstads fritidsgård: Linje 1, 2 eller 9, hållplats Stadsö Centrum.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter. Gammelstads fritidsgård finns på snapchat: fritidsg_gstad

Fritidsgården har verksamhet i modulerna och har öppet måndag-fredag 11-13, tisdagar och torsdagar 17-21 samt fredag-lördag 18-22.

Åk buss till Hertsö fritidsgård: Linje 1, 5 eller 10, hållplats Hertsö centrum.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Råneå fritidsgård hittar du på Skolvägen 8A i Råneå. Fritidsgården har öppet tisdag 18-21 och fredag 18-22.

Mekverkstan hittar du på Tallhedsvägen 7 i Råneå. Verkstaden har öppet onsdag-torsdag 17-21.

Åk buss till Råneå Fritidsgård med Länstrafikens linje 20, 55, 98 eller 100, hållplats Råneå Busstation.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter. Råneå fritidsgård & Mekverkstad finns också på Facebook. Länk till annan webbplats.

Örnäsets fritidsgård hittar du på Rödkallens väg 17. Fritidsgården är öppen onsdag-torsdag 17-20, fredag 18-22.

Åk buss till Örnäsets fritidsgård: Linje 1, 5, 7 och 15 hållplats Örnässkolan eller linje 8 hållplats Örnäsets centrum.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Navet hittar du på Kungsgatan 23A. Mötesplatsen är öppen onsdag-torsdag 15-20 och fredag 16-21. Navet håller öppet på helger i samband med ungdomsproducerade arrangemang eller liknande verksamhet. Är du ung mellan 16 och 20 år och vill arrangera för andra unga på Navet? Kontakta Navets verksamhetsledare.

Glöm inte att ta med giltig legitimation.

Åk buss till Navet: Hållplats Shopping, Smedjegatan, Loet eller Luleå Busstation.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Navet finns på:
Instagram @navetlulea Länk till annan webbplats.

Regnbågscafét är en mötesplats för unga HBTQIA-personer mellan 13-20 år. Verksamheten bedrivs på Navet varannan tisdag 17:00-20:00. Navet hittar du på Kungsgatan 23A.

Alla aktiviteter marknadsförs på Ung i Luleås instagram @ungilulea Länk till annan webbplats..

Regnbågscaféerna är ett samarbete mellan Ung i Luleå och RFSL Luleå Norra Norrbotten.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Navet + är en mötesplats för alla unga 13-20 år med funktionsnedsättning. Navet + sker på Kungsgatan 23A och träffas fredag eftermiddag mellan 14:00-16:00. Under Navet + träffar kan besökarna träffa andra unga med funktionsnedsättning och själva välja vad de vill göra; skapa i skaparytan, spela spel från vårt spelbibliotek, spela musik i vår jamstudio, läsa böcker i vårt bibliotek eller fika något gott i fiket.⁠

Föräldrar, syskon, peppande kompisar och assistenter är självklart välkomna att följa med.

Håll koll på vad som händer på Navet + på Navets instagram @navetlulea. Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet: Navets lokaler är utrustade med en rullstolshiss i entrén, dörröppnare och RWC.

Viktigt att tänka på: På Navet har vi tyvärr inte personal som kan kliva in och ersätta assistenter. Den som har behov av extra stöttning bör därför ha med sig någon som kan hjälpa till. ⁠

Namnet Stjärnan är föreslaget och framröstat av besökande ungdomar.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Ung i Luleå Nattidrott erbjuder spontanidrott och olika typer av sportaktiviteter. Nattidrott finns idag på två platser i Luleå: Tuna och Porsön. På Nattidrotten får du fria aktiviteter, tävlingar, trygga vuxna och chansen att träffa nya vänner. Varje tillfälle finns flera utbildade ledare på plats, och många gånger medverkar också ledare från stans idrottsföreningar.

Nattidrotten vänder sig till åldrarna 13-20 år.

Nattidrott Tuna har öppet 19:00-23:00 varje fredag och håller till i Tunahallen, Mjölkuddsvägen 289. Åk buss till Tunahallen: Hållplats Tunavallen.

Nattidrott Porsön har öppet 19:00-23:00 varje lördag och håller till i Porsö sporthall, Universitetsvägen 12.
Åk buss till Porsö sporthall: Hållplats Professorsvägen eller Porsö centrum.

Ung i Luleå erbjuder också parasportsaktiviteten Sportis, för barn och unga med funktionsvariationer, i Tunaskolans sporthall varje tisdag 14.00-15.00.

Håll koll på alla aktiviteter via Nattidrottens instagramkonto: @nattidrottlulea Länk till annan webbplats.

Du som är ung (mellan 13-20 år) har möjlighet att påverka fritiden för dig själv och andra unga. Vi har stöd till stora och små projekt som unga själva tar initiativet till. Det kan handla om att fördjupa sig i ett intresse, uppleva något nytt eller arrangera något för andra unga. Det finns två olika typer av stöd att söka:

 • Fixa För mindre och enklare aktivitet/arrangemang (maxkostnad 6 000 kr).
 • Arra För större och mer kostsam aktivitet/arrangemang (maxkostnad 25 000kr).

Alla ansökningar sker digitalt via vår e-tjänst Fixa & Arra Länk till annan webbplats..

Vill du/ni bolla er idé med någon eller få hjälp att göra ansökan? Kontakta Ung i Luleås personal på din närmsta fritidsgård eller vår ungdomssamordnare.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Ungdomssamordnare
Jenny Ekerljung

Ung i Luleå arbetar med trygga mötesplatser för unga. I vårt trygghetsskapande arbete ingår bland annat en uppförandekod som gäller i alla våra verksamheter. Vi har infört denna uppförandekod för att vår verksamhet ska vara en plats där många kan vara och känna sig trygga.

Såhär är vi på fritidsgården:

 • Vi är trevliga och schyssta mot varandra - även i spel och tävlingar.
 • Vi är rädd om lokalen, sakerna som finns här och hjälps åt att hålla det städat.
 • Vi tänker på vad vi säger och hur vi säger det.
 • Vi lyssnar på personalen och de som leder aktiviteter.
 • Våld hör inte hemma här - inte ens på skoj.
 • Vi är många som ska kunna vara här så vi tänker på volymen och visar varandra hänsyn.
 • Vi fotograferar eller filmar aldrig någon utan deras tillstånd. Vi rör inte andras mobiler.
 • Vi hänger av oss ytterkläder och skor när vi kommer. Även västar.
 • Vejp och snus är inte tillåtet här.

Vi bryr oss om er! Om vi är oroliga för er gör vi orosanmälan. Om vi uppmärksammar brott så polisanmäler vi det.

Vad händer den som bryter mot uppförandekoden?
Vi börjar med att påminna om vad som gäller så att det finns möjlighet att göra andra val och korrigera sitt beteende. Den som fortsätter att skapa otrygghet för andra besökare kan bli ombedd att lämna verksamheten för kvällen. Upprepade tillsägningar eller annat gränslöst beteende kan innebära att en individ får ta paus från att delta i verksamheten.

On the go, eller OTG, är en mobil fritidsgård som möter unga där de är och arrangerar aktiviteter på olika platser runt om i kommunen. On the go utgår från Navet (Kungsgatan 23A) och rullar ut till högstadieskolor och bostadsområden med en elbil full med utrustning och material.

On the go är just nu pausad p.g.a. rekrytering.

Genom On the go kan vi ta fritidsaktiviteterna närmare Luleås unga. Verksamheten bygger på ungas egna idéer och engagemang. Unga som vill arrangera aktiviteter kan få coachning via On the go för att gå från idé till verklighet på en plats nära dem.

Håll koll på On the go's aktiviteter via Ung i Luleås instagram @ungilulea.⁠ Länk till annan webbplats.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Sidan uppdaterades den 30 april 2024