Plan och budget

Dokumentet plan och budget är kommunens viktigaste styrande dokument på kort sikt och för mandatperioden. I den finns beskrivningar av vad som ska uppnås och vad det får kosta. En ny plan tas fram året före den börjar att gälla. Det är kommunfullmäktige som fattar beslutet om plan och budget.

Varje år startar en planeringsprocess som har målet att ta fram en strategisk plan och budget som ska börja att gälla året efter beslutet. Plan och budget beslutas av kommunfullmäktige i oktober och styr alla nämnders verksamhet.

Under en period av året, från november till mars, arbetar kommunen med tre år samtidigt - vi följer upp det år vi lämnar, vi arbetar i ett verksamhetsår och vi planerar för nästa år.

Så här kan arbetet med en plan och budget beskrivas:

  • Underlag samlas ihop under hösten och blir utmaningar till vårens arbete
  • Ett förslag tas fram under våren
  • Kommunfullmäktiges beslutar om plan och budget
  • Uppföljning sker flera gånger under året och i årsredovisningen

Plan och budget 2022

Plan och budget 2023

Plan och budget 2024

Sidan uppdaterades den 2 mars 2023