Egenkontroll för skolor, förskolor och fritidshem

Egenkontroll - ett krav- och kvalitetsverktyg

Då skolor, förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller också förordningen om egenkontroll (1998:901) för dessa lokaler. Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav följs genom egenkontroll.

En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö och hur riskfaktorer kan elimineras. Exempel på riskfaktorer är fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfallshanteringen, otillräcklig städning, kemikaliehantering och annat som kan påverka hälsan och miljön negativt.

Checklista egenkontroll

Checklista-egenkontroll

Här är en checklista för kontrollrond för skola och förskola. Den är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen.

Egenkontrollpärm - hjälp för er

Miljöförvaltningen i Lunds kommun har tagit fram ett exempel på egenkontrollprogram i form av en pärm som vi har anpassat till Luleå.  Programmet kan hjälpa er att komma igång med ert egenkontrollarbete och ni kan använda det i sin helhet eller ta valda bitar. Ni kan givetvis även utforma ert helt egna program. De områden som finns med i förslaget är områden som vi tycker är extra viktiga.

Projekt inomhusmiljö i skolor

Under 2014-2015 genomförde dåvarande miljö- och byggnadsförvaltningen ett tillsynsprojekt där vi tittade på hur inomhusmiljön är i skolorna i Luleå kommun.

Här nedanför finns två pm om tillsynsprojektet. Där finns också en informationsskrift om miljöbalken, egenkontroll med mera.

Sidan uppdaterades den 25 januari 2024