Annonserade upphandlingar

Luleå kommun annonserar upphandlingar elektroniskt. Via annonserna kan du kostnadsfritt och enkelt beställa förfrågningsunderlagen för våra aktuella upphandlingar.

Du har även möjlighet att prenumerera på information om de upphandlingar som kommunen annonserar, då får du ett epostmeddelande varje gång vi annonserar en upphandling inom din bransch.

För att bli prenumerant skapar du ett enkelt ett konstadsfritt konto

Upphandlingar

 • Senast publicerat: 03 december 2023

  Luleå Industripark heter det nya området som består av det redan etablerade området Svartön och en ny del på Hertsöfältet. Totalt omfattar området 125 hektar mark och beräknas vara fullt utbyggd till 2030. Denna upphandling omfattar delen med Hertsöfältet. Denna entreprenad avser förberedande mark-, och gatuarbeten, VA-arbeten, ledningsdragning, belysning samt pumpstationer på Hertsöfältet inför fortsatt exploatering. Projektet/utförandet ska ske i partnering/samverkan.

 • Senast publicerat: 30 november 2023

  Örnens Äldreboende på Trädgårdsgatan i Luleå ska byggas om till ett gruppboende. Entreprenaden innhåller både invända och utvändiga reparationer.

 • Senast publicerat: 29 november 2023

  Luleå kommun, Stadsbiblioteket har behov av 3 flyttbara tysta rum.

 • Senast publicerat: 29 november 2023

  $preamble

 • Senast publicerat: 21 november 2023

  Upphandlingen omfattar beställarens behov av Scen ljud och Ljus till SM-veckan Luleå, Boden 2023

 • Senast publicerat: 20 november 2023

  Upphandlingen omfattar Luleå Miljöresurs AB behov av nedan insamlingsfordon: 1 st lastväxlande insamlingsfordon 2 st tvåfack-baktömmande insamlingsfordon 1 st spol & sug insamlingsfordon

 • Senast publicerat: 17 november 2023

  Nu genomför Luleå kommuns inköp en direktupphandling avseende kommunens behov av textöversättningstjänst. Syftet med upphandlingen är att teckna ett avtal som säkerställer att beställaren får tillgång till textöversättningstjänst för samtliga språk, samt att dessa tjänster levereras med hög kvalitet. Vi välkomnar ditt anbud.

 • Senast publicerat: 08 november 2023

  Upphandlingen omfattar tjänster för en fullservicebyrå som i nära samverkan med interna resurser ska leverera kommunikationstjänster till Luleå Hamn AB.

 • Senast publicerat: 27 oktober 2023

  Upphandlingen omfattar Luleå kommuns och Lulebos behov av montering, nedmontering och hyra av byggnadsställningar.

 • Senast publicerat: 21 oktober 2023

  Upphandlingen omfattar beställarens behov av Ny utskriftsplattform Utskrift som tjänst Utenheter för köp i syfte att säkerställa behovet av utskrift, kopiering och scanning. Avtalet ska säkerställa att beställaren får en enhetlig, ändamålsenlig och kostnadseffektiv funktion för utskrift, kopiering och scanning och en leverantör som tillhandahåller och förvaltar hårdvara, mjukvara och efterfrågade tjänster. Avtalet ska också innehålla möjlighet för beställaren att köpa utenheter för ...

 • Senast publicerat: 18 november 2021

  Luleå befinner sig i en expansiv fas och förändras i snabb takt - var med och bidra i förändringsresan! Detta Dynamiska inköpssystem innefattar majoriteten av Luleå kommuns kommande behov av modulbyggnader. Ansök redan idag!

 • Senast publicerat: 15 november 2021

  Vill ni vara med och skapa framtidens hållbara Luleå? Luleå kommun behöver förstärka och utveckla sina verksamheter med en rad olika externa tjänster. Detta dynamiska inköpssystem omfattar beställaren behov av beskrivna konsulttjänster för utförande av uppdrag av varierande storlek och längd för de kommande tio (10) åren. DIS är uppdelat i nedanstående delområden. - Verksamhetsutveckling - Samhällsutveckling - IT- och informationssäkerhet - Systemutveckling/-förvaltning och infra...

 • Senast publicerat: 18 mars 2021

  Luleå befinner sig i en expansiv fas och förändras i snabb takt - var med och bidra i förändringsresan! Detta Dynamiska inköpssystem innefattar majoriteten av Luleå kommuns kommande behov av tekniska konsulttjänster. Vill ni vara med och skapa framtidens hållbara Luleå? Ansök redan idag!

 • Senast publicerat: 13 februari 2019

  Gäller Luleå kommuns behov av fordon.

Förhandsannonser

Det finns inga upphandlingar att visa just nu.

Sidan uppdaterades den 24 januari 2023