Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under året och uppdateras fortlöpande.

Inköp ansvarar för inköpsprocessen av varor och tjänster i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Här hittas listor på planen för upphandling av ramavtal, enskilda kontrakt och entreprenörer under året.

Inköpspolicy Länk till annan webbplats.
Hållbara inköp - riktlinje Länk till annan webbplats.

Upphandlingsplan

Bakverk, tårta, bröd, semla, lussebullar, mm

Besökssystem (Mården och Stadshuset)

Byte av befintlig brandväggslösning

Byte av LLjus Kulturens Hus

Båtförsäkring Luleå kommun

Chaufförsplagg

Cyklar, service reservdelar

Dataförbindelser

Digitalt nyckelsystem

DIS handledning socialförvaltningen

Drönarflygning som tjänst

Däck till tunga fordon

Eldstäder Bottenvikens skärgård

Entreprenad, Flytt media (va/fjärrvärme) framtidens hamn

Entrepredad, Ombyggnation/Anpassning av LLT B-Garage för Garagering av Gasbussar inomhus

Entreprenad, Biogas

Entreprenad, Råneåledningen VA, styrd borrning etapp 3-4

Entreprenad, Rivning av Cirkle-K byggnad samt sanering av mark

Entreprenad, Renovera spår 1 infart Luleå hamn

Fast och trådlös nätverks infrastruktur

Flyttjänster vid verksamheternas flytt till Mården

Fruktkorgar

Företags- och fordonsförsäkringar

Hantering av farligt avfall

Hemelektronik

Hyra av ljud och ljus hyra

Inhyrning av liftar, bodar och maskiner

Kartor för geodata

Kemikalier till badhusanläggningar

Kommunikationstjänster

Kompetensförsörjning- Eponering, attrahera talanger, landa talanger

Konsulttjänster för EU-finansiering

Kontors- och skolmaterial

Ledningsfordon inom Räddningstjänsten

Livmedel i konsumentförpackning, försäljning i butik

Livsmedel i konsumentförpackningar, försäljning i webb

Ljud och ljus SM veckan

Läkemedelsautomat till patienter inom hälso- och sjukvården-

Matavfallspåsar

Mediabyrå för mediaköp Annonseringsmäklare

Microsoft EA licenser och CSP leverantör

Modulkontor Luleå hamn

Mottagning av restavfall

Mottagning och förbränning av verksamhetsavfall

Muddring Småskär Mjoön

Måltidsproduktion och servering

Parkeringsövervakning på tomtmark och parkeringshus

Projekterings stöd

Rekryteringstjänster i Europa inkl språkutbilding

Reparation och installation El

Reparation och service av vattensprinkler

Reparation och underhållsavtal; Filmning och renovering av avloppsrör

Service och tillsyn trycklufts- och andningsluftsanläggningar samt gastuber

Skolon Plattform för digitalt lärande

Spolbilstjänst

Ställningsmontage

Support, Service och underhåll av telefonilösning

System Brandskyddsarbete

Systemstöd för personuppgifter

Systemstöd till Kulturskolan

Tekniska Konsulttjänster 2023 Geoteknik

Tjänst för att synkronisera användaruppgifter, skapa skol-/klassteam mm för skolans verksamhet

Tjänstekoncession Utomhusreklam/väderskydd/toaletter

Tolktjänster

Trygghetskapande teknik för SÄBO och Ordinärt boende

Träd och buskar

Underhållsarbeten fuktteknik

Underhållsarbeten Service av Portar, Telfrar, Ridåväggar och Lingångar

Upphandling av hämtning hästgödsel Luleå och Råneå Ridklubb

Upphandling Fordonsförsäkring

Upphandling Kommunförsäkring

Upphandling Samtalsstöd

Upphandlingssystem

Utbildningsutrustning

VA Kemikalier

VA Koldioid

Verksamhetssystem till miljö och bygg verksamheten Luleå kommun

Webbutbildning och test läkemedelshantering

Yrkesplagg till Fastighet, Verkstad, Hantverk, Gator och Park

Yrkesplagg till Lokalvård och Måltider

Ägande och drift av mobilmast

Direktupphandling

Arrangemang näringslivsgala 2024-2028

Digitala skärmar SM veckan

VD- och styrelseförsäkring

Kreditupplysningstjänster

Licenssupport VMware

Nattillsyn ordinärt boende

Reklamytor Luleå Airport

Röjning sly för malmporten

Snapshot connector lösningsupport

Säkerhetsbesiktning Luleå Hamn

Tillverkning av bastuaggregat

Tjänstereseförsäkring Luleå kommun

Utbildning HLR barn och unga 0-18 år

Webbkameror, för utemiljöer

Entreprenadupphandling

  • Renovering klimatskal och installationer, Blackis, kvartal 3-4, 2023
  • Flygteknikcentrum, fjärrvärmekonvertering, byte ventilation och SÖ, kvartal 3, 2023

Sidan uppdaterades den 31 augusti 2023