Att fakturera Luleå kommun

Från 1 april 2019 gäller lagen (2018:1277) om krav på elektroniska fakturor från våra leverantörer, nedan kallad e-faktura. En e-faktura är en faktura som upprättas, skickas och tas emot samt behandlas elektroniskt. En PDF-faktura är inte en e-faktura.

Faktureringsadress

Alla leverantörsfakturor, även de elektroniska fakturorna, ska vara märkta med kommunens gemensamma faktureringsadress:

Luleå kommun
Box 50001
973 21 Luleå

Tänk på att när det gäller leverantörsfakturor som är sekretessbelagda ska du använda den fakturaadress som du och beställaren har kommit överens om.

Sekretessfakturor ska inte skickas som e-faktura.

 • Luleå Kommun tar emot leverantörsfakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3.
 • Luleå kommuns Peppol-id är 0007:2120002742.
 • För information om PEPPOL se länk: Anslut till Peppol DIGG Länk till annan webbplats.
 • Svefaktura var fram till april 2021 Luleå kommuns standardformat för e-faktura
 • Luleå kommuns GLN-nummer för Svefaktura format är 7381020390009

Rekvisitionen skapas i kommunens inköpsportal och benämns som en elektronisk rekvisition (e-rekvisition).

På denna sida finns information om:

 • Hur du kontrollerar e-rekvisitionens giltighet
 • I vilket format du som leverantör kan ta emot en e-rekvisition
 • Hur du fakturerar med en e-rekvisition som underlag. OBS! Det är viktigt att rekvisitionsnumret anges som referens på fakturan.

Olika format för rekvisition

Som leverantör kan du komma att se rekvisitionen i tre olika format: i pappersformat, på en smartphone eller via e-post. Hur dessa ser ut kan du se på bilden ovan.

Fakturareferens

Alla fakturor som skickas till kommunen där en e-rekvisition finns som underlag ska ha rekvisitionsnumret angivet som referens på fakturan. Rekvisitionsnummer är en förutsättning för att fakturan ska hamna hos rätt person och för att du ska få betalt i rätt tid. Om rekvisitionsnumret saknas måste en administratör ta reda på vart fakturan ska och sedan skicka vidare fakturan. Detta fördröjer hanteringen. Var därför alltid noga med att uppge rekvisitionsnumret på din faktura.

Det optimala för hanteringen är att rekvisitionsnumret anges i fakturafältet "Er referens".

Det finns ett flertal webbaserade fakturaportaler på marknaden som är kostnadsfria.

Alla leverantörsfakturor till Luleå kommun ska vara märkta med referenskod och/eller ordernummer.

 • Referenskod (ansvarsnummer) åtta siffror, ska alltid framgå på fakturan. Anges i XML-fältet ”cbc:BuyerReference”
 • Ordernummer anges i XML-fältet ”cac:OrderReference”. Ordernumret har formatet OÅÅMMDD-XXX, dvs inleds med bokstaven O följt av siffror.
 • Abonnemangs-ID anges i XML-fältet “cac:AdditionalDocumentReference” med “cbc:DocumentTypeCode =”130””

Om du saknar referenskod eller ordernummer ska du kontakta beställaren.

Om leverantörsfakturan saknar fakturareferens kontaktar vi er för kompletterande uppgifter. Om uppgift inte kan lämnas begär vi en kreditfaktura.

Luleå kommun tillämpar 30 dagars betalningsvillkor.

Kontakt

Vid eventuella frågor, kontakta ekonomicenter@lulea.se eller kundtjänst tel 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 4 juni 2024