Foto: Luleå kommun

Bli leverantör till Luleå kommun

Här hittar du vägledning för dig som vill göra hållbara affärer med Luleå kommun på ett enkelt sätt.

Dessa vägledningar syftar till att informera leverantörer vilka områden som vi kommer att lägga vikt vid när vi gör våra inköp av varor och tjänster för att skapa hållbara affärer, som hur vi gemensamt kan minska klimatpåverkan och hur vi kan arbeta för ett jämställt Luleå.

Leverantörsregister

Här har du som företagare möjlighet att registrera ditt företag i kommunens leverantörsregister för kommande eventuella direktupphandlingar.

Registret finns tillgängligt på kommunens inköpsenhet och kommer att vara till hjälp för upphandlande tjänstemän.

Registreringen gör att du som företagare har större möjlighet att få en förfrågan när en direktupphandling sker inom den bransch där du är verksam.

För dig som leverantör är det viktigt att

  • hitta de anbud som du är intresserad av
  • få kännedom om när anbuden annonseras 
  • i förväg kunna avgränsa din prenumeration,  just för din verksamhet. Det gör du enklast genom att prenumerera på bevakningstjänst

Luleå kommuns annonserade upphandlingar

  • inköpskontoret annonserar upphandlingar elektroniskt.
  • via annonserna kan du kostnadsfritt och enkelt beställa
    förfrågningsunderlagen för våra aktuella upphandlingar.

Upphandlingar

Alla kan bli en av kommunens leverantörer, stor som liten. En väl fungerande konkurrens är grundläggande för en god offentlig affär som bidrar till att nå mål för samhällets utveckling.

Vi som upphandlande organisation arbetar för att inkludera ett leverantörsperspektiv i varje upphandling, vi arbetar för en för bättre interaktion och mer dialog, samt försöker ge rätt förutsättningar även för små och medelstora företag.

Strategisk användning av upphandling är en förutsättning för att den offentliga sektorn ska nå sina verksamhetsmål och göra goda affärer samt för att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Vi använder oss av Kommersannons Länk till annan webbplats. där hela upphandlingsprocessen är elektronisk. I Kommers hämtar du förfrågningsunderlag, ställer frågor och lämnar anbud.

Sidan uppdaterades den 22 februari 2024