Geografisk indelning

Vi delar in kommunen i olika geografiska områdena.

Vi använder följande begrepp för olika geografiska områden;

  • stadsbygden med stadsdelarna
  • tre landsbygdsområden med de samlande byarna; Råneå, Persön och Antnäs
  • stadsnära byarna
  • skärgården

Kartorna illustrerar de olika områdena.

Sidan uppdaterades den 16 december 2021