Samrådsredogörelse

Samråd om översiktsplan 2021 ägde rum mellan den 12 juni och 24 september 2018.

34 yttranden och 320 synpunkter

Totalt har 34 st yttranden kommit in med ca 320 synpunkter som har hanterats. Yttranden har inkommit från statliga myndigheter, organisationer, föreningsliv och privatpersoner.

Många av synpunkterna omfattar detaljeringsgraden samt otydlighet i både textdelar och mark- och vattenanvändningskartan. Översiktsplanens principer kommer inte att omfatta exempelvis utformning av lokaler eller gatumiljöer, åtgärder för bättre underhåll eller detaljerade ambitionsnivåer för kommunens olika verksamheter. Principerna hålls på en mer övergripande och långsiktig nivå.

Sidan uppdaterades den 27 juli 2021