Vårt arkivmaterial

I Stadsarkivet finns närmare 3000 hyllmeter kommunala handlingar som bevaras för all framtid.

Handlingarna kommer från Luleå kommun som före 1969 var uppdelad i Luleå stad, Nederluleå kommun och Råneå kommun. Variationen av olika dokument är stor: Protokoll från nämnder och styrelser. Handlingar från beslut, ärenden och tillstånd. Skolbetyg och klasslistor. Bygglov, ritningar, köpekontrakt. Handlingar från kommunala bolag, personalakter, hamnjournaler och mycket, mycket annat.

Kommunala handlingar från de senaste 5–10 åren förvaras vanligtvis på respektive förvaltning. Därefter skickas de till Stadsarkivet för slutarkivering. Bygglovshandlingar från 1969 och framåt finns hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Även ett fåtal enskilda arkiv förvaras i Stadsarkivet. Det handlar om vissa förenings-, person- och släktarkiv.

Offentlighetsprincipen

Med stöd av offentlighetsprincipen kan allmänheten få insyn i den kommunala verksamheten och ta del av handlingar som inte omfattas av sekretess. Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som förvaras, inkommit eller upprättats av kommunen.

Läs mer om offentlighetsprincipen och rutiner för detta.

Sekretess

Vissa allmänna handlingar kan lyda under sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen gäller i regel som längst i 70 år. Innan vi lämnar ut handlingar görs en sekretessprövning. Du kan nekas tillgång till handlingarna, helt eller delvis, om de lyder under sekretess. Ofta gäller det handlingar från socialnämnden, barnavårdsnämnden och den typen av nämnder/styrelser.

Arkivbildare och arkivförteckningar

Se vilka arkivbildare som finns i Stadsarkivet. För de största arkivbildarna finns arkivförteckningar i pdf-format. En arkivförteckning visar vilken typ av dokument som finns i arkivet samt en kort historik över arkivet. För information om övriga arkivbildare, kontakta Stadsarkivet.

Luleå kommun 1969–

Luleå stad 1862–1968

Nederluleå kommun 1863–1968

Råneå kommun 1866–1968

Kommunala bolag

 • AB Kallkällans Handelsträdgård (1948-1955)
 • AB Luleå Folkpark (1953-1961)
 • Fastighets AB Gösen 4 (1966-1977)
 • Luleå AB Hantverkscentrum (1963)
 • Luleå Bogserbåts AB (1971-2013)
 • Luleå Expo AB (1986-2014)
 • Luleå Fastighetsaktiebolag (1946-1953)
 • Luleå Företagslokaler AB (1971-2001)
 • Luleå Kommunala Renhållnings AB (1917-)
 • Luleå Kulturby AB (1996-2001)
 • Luleå Parkeringshus AB (1971-2001)

Skolor

 • Bergnäsets centrala verkstadsskola (1959-1974)
 • Bergnässkolan (1963-2005)
 • Hermelinsskolan (1966-2006)
 • Luleå elementarläroverk för flickor (1875-1933)
 • Luleå gymnasieförening (1872-1945)
 • Luleå gymnasieskola (2006-)
 • Luleå kommunala flickskola (1933-1967)
 • Luleå stads tekniska skola (1957-1973)
 • Midskogsskolan (1943-2006)
 • Nederluleå Kommunala realskola (1957-1968)
 • Nederluleå kommuns yrkesskola, Strandskolan (1952-1970)
 • Robertsviksskolan (1892-1976)
 • Råneå kommun Högre folkskola och kommunala realskola (1936-1955)
 • Tallhedsskolan (1922-1965)

Övriga arkiv

 • AB Luleå verkstäder (1916-1917)
 • Bostadsrättsföreningen Järnet (1943-1977)
 • Föreningen Luleå 500 år (1991-1993)
 • Handlingar ang. släkten Burman-Hedman (1819-1911)
 • Handlingar angående släkten Forssberg-Fyhn (1876-1901)
 • Handlingar från disponent Hugo Walfrid Westberg, Luleå stad, 1883-1949
 • Handlingar kring Luleå stads jubileumsutställning 1921 (1919-1921)
 • Handlingar rörande småskollärarinnan Ellen Desideria Vingård, f 1861, d 1938
 • Hertsö byamän (1672-1982)
 • Karlsvik – Karlshälls manskör (1948-1986)
 • Lennart Wallströms forskningsmaterial
 • Luleå hemvärnskrets (1941-1994)
 • Luleå Mjölkdroppe (1906-1927)
 • Norrbottens läns livsmedelslaboratorium (1962-1970)
 • Nykterhetsföreningen (1883-1915)
 • Rånbyns vägförening (1961-1976)
 • Stiftelsen Aurorum (1986-1993)
 • Stiftelsen Bolivar Sundström (1908-1919)
 • Stiftelsen Gammelstadshus (1964-1971)
 • Stiftelsen Lulebo (1947-)
 • Stiftelsen Solgårdar (1945-1972)
 • Svartöstadens municipalsamhälle (1902-1933)
 • Stiftelsen Midnight Sun Cup (1987-1990)
 • Stiftelsen Industribostäder (1949-1972)
 • Stiftelsen Bostadsbyggen (1962-1996)
 • Stiftelsen Balder (1946-1972)
 • Småskärs husägarförening (1923-1928)
 • Ragnar Berghs forskningsmaterial
 • Nya AB Luleå varv och verkstäder (1932-1967)
 • Luleå tullkammare (1887-1960)
 • Luleå sjömanshem (1944-1971)
 • Luleå arbetsstugor (1902-1928)
 • Kommittén för trafikflygets bevarande i Norrbotten (1947-1970)
 • Kalkonen nr 2 (1954-1970)
 • Handlingar tillhöriga B Hahn, Luleå stad, 1854
 • Handlingar rörande Björsbyn, Porsöudden och släkten Enqvist, 1761
 • Handlingar från släkten Öhman, Jämtön, 1917-1957
 • Handlingar angående SvartöstadenHandlingar angående släkten Broman-Sundqvist, Luleå stad (1812-1928)
 • Gammelstad-Karlsvikshyttans Järnväg AB (1905-1962)
 • Föreningen Jultomtarna (1880-1903)
 • Barnkolonin Vallen (1963-1988)

Sidan uppdaterades den 3 februari 2023