Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som är klar med svenska för invandrare (SFI) eller behöver grundskolebetyg. Utbildningen är på grundläggande nivå, det betyder att den motsvarar svensk grundskola (årskurs 1-9).

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du:

  • från och med 1 juli det år du fyller 20.
  • som saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.
  • som är folkbokförd i en kommun. Du kan studera i en annan kommun än hemkommunen.

Specialpedagogiska teamet kan hjälpa dig med till exempel anpassningar av lärmiljön och studieteknik.

Kursutbud

Ansökningsperioder

Period 1, 3, 5, 7 och 9 (januari, mars, juni, augusti, november) startar:

  • En
  • Ma
  • Sv
  • Sv2

Saknar du dokumenterade kunskaper?

Sidan uppdaterades den 29 maj 2023