Köpa nytt hus

Är du på väg att köpa ett nytt hus? Då är det viktigt att du också undersöker huset ur energisynpunkt!

Som köpare är du ansvarig för att göra en noggrann undersökning av huset. Du köper huset i det skick det är i vid köptillfället och det går inte att få pengar tillbaka i efterhand för fel eller brister som du skulle ha upptäckt vid besiktningen.

Förutom den byggnadstekniska besiktningen är det också viktigt att du undersöker huset ur energisynpunkt. Här får du tips på vilka områden du ska vara extra uppmärksam på.

Energideklaration - säljarens ansvar

Från och med 2009 måste alla småhus ha en energideklaration senast vid försäljningstillfället. Som köpare bör du därför se till att huset är energideklarerat. Om en säljare av en villa inte kan visa upp en energideklaration när köpekontraktet skrivs, har köparen rätt att göra en deklaration på säljarens bekostnad.

I energideklarationen får du en sammanfattning över byggnadens energianvändning och en jämförelse med andra liknande byggnader. Dessutom får du förslag på kostnadseffektiva åtgärder som är framtagna för just detta hus och som kan minska dess energianvändning.

Uppvärmningssystem

Av den totala energianvändningen i ett hus går ca 60 procent till uppvärmning. Alltså har husets uppvärmningssystem stor betydelse för din ekonomi.

Några frågor att fundera på:

  • Har huset ett vattenburet värmesystem? Det ger dig möjlighet att välja mellan flera olika värmekällor, eller att kombinera olika system.
  • Har huset direktverkande elvärme? Då blir urvalet av värmekällor mindre, om du inte drar nya ledningar för ett vattenburet system och sätter in vattenburna radiatorer.
  • Hur gamla är delarna i värmesystemet? Tänk på att allt har en begränsad livslängd. En panna kan behöva bytas ut efter 20 år, termostater och radiatorventiler i ett vattenburet system efter 10-15 år.

Isolering

Ta reda på hur tjock isoleringen är i huset och om grund, ytterväggar eller vindsbjälklag har tilläggsisolerats. Det ger dig viktig information om möjligheten att minska husets energiåtgång för uppvärmning.

Fönster

Mycket värme försvinner genom husets fönster. Energiåtgången påverkas både av fönstrens area och av dess konstruktion. Ta reda på vad det är för fönster på huset. Är fönstren utbytta, fråga efter deras U-värde. Ju lägre U-värde ett fönster har desto mindre värmeförluster har det.

Nya energieffektiva fönster har ett U-värde på 0,9 eller lägre medan treglasfönster utan isolerbåge har ett U-värde på 2,0. De flesta äldre hus har fortfarande tvåglasfönster med ett U-värde på 3,0. De isolerar alltså tre gånger sämre än ett energieffektivt fönster.

Ventilation

God ventilation är mycket viktigt för att huset och du som bor i det ska må bra.

Hus som är byggda före 1970 ventileras för det mesta genom ett självdragsystem. Det innebär att ny luft kommer in genom ventiler och otätheter i huset och uppvärmd luft lämnar huset genom ventilationskanaler i till exempel murstocken och genom frånluftsventil från badrummet.

Hus som är byggda 1980 och senare har vanligtvis ett mekaniskt frånluftsystem som ger dig möjlighet att återvinna värmen i ventilationsluften.

Varmvattenberedare

En välisolerad varmvattenberedare är nödvändig för att kunna hålla nere kostnaderna för uppvärmning av vatten. Äldre varmvattenberedare är ofta dåligt isolerade.

Undersök om varmvattenberedaren är lagom stor så att den täcker ditt hushålls behov. En förrådsberedare som rymmer 200 liter räcker oftast för en familj med två vuxna och två barn.

Det är även bra att ta reda på om det finns möjlighet att koppla varmvattenberedaren till andra energikällor, en solfångare till exempel.

Kranar och duschmunstycken

En femtedel av villahushållets energi används till varmvatten. Du kan minska både vattenmängd och energiåtgång med nya resurseffektiva vattenkranar och duschmunstycken. Kontrollera därför ålder och modell på de kranar som finns i huset.

Vitvaror

Ta reda på så mycket du kan om vitvarorna i huset. Skillnaden i energianvändning mellan gamla och nya vitvaror är ofta mycket stor. Fråga om kyl, frys, diskmaskin och tvättutrustning nyligen är utbytta och vilken energimärkning de har. Alla vitvaror ska numera energimärkas enligt EU:s sju effektivitetsklasser från A till G, där en A-märkt produkt är bäst ur energisynpunkt medan en produkt som har fått G är sämst. För några produktgrupper finns även klasserna A+, A++ och A+++.


Sidan uppdaterades den 15 februari 2023