Gatunummer 21 A

Primärkarta

Primärkartan är kommunens mest detaljrika karta. Den visar bland annat fastighetsgränser, byggnader, gator, markdetaljer, vattendrag och adresser.

Beställ utdrag

Leveranstiden för ett utdrag ur Primärkartan är några dagar. Observera att under sommaren kan leveranstiden vara längre.

Här beställer du utdrag ur kommunens primärkarta Länk till annan webbplats.

Nyttjanderättsavgift Primärkartan

Kartan uppdateras kontinuerligt och används i flera sammanhang, exempelvis som grundkarta till detaljplaner, som underlag för situationsplaner i bygglovsprocessen men även i planering, projektering och vid dokumentation. Primärkartan lagras digitalt i en central kartdatabas som utgör grunden för all kartproduktion.

Upphovsrätt

När du använder kommunalt kartmaterial har du enbart rätt att använda materialet för ett visst ändamål och för en viss begränsad tid. Avtal måste alltid finnas.
Copyrightmärkning: ”Karträttigheter Luleå kommun. Utdrag ur Primärkartan 2022”

Omfattning

Primärkartan finns inte heltäckande för Luleå kommun. I kartan nedan, de inringade områdena, kan du se omfattningen av Primärkartan.

  • Råneå, Vitå, Sundom, Persön, Ängesbyn, Rutvik, Antnäs, Ersnäs, Måttsund, Alvik/Långnäs och Luleå tätort.
Omfattning för Primärkartan

Inom de inringade områdena finns Primärkarta.

Kontakt

E-post: gis.kartor@lulea.se

Sidan uppdaterades den 24 januari 2023