Kyrkogatan 12 skylt

Utryckningskarta

Utryckningskartan är framtagen i samarbete med Räddningstjänsten i Luleå. Då elektroniska alternativ inte går att lita på fullt ut måste alltid ett tryckt alternativ finnas till hands.

Utryckningskartan trycks på ett papper av polyester, vilket gör kartan slitstark och tålig vilket är ett måste i tuffa miljöer. Kartan täcker Luleå tätort.

Utryckningskartans färger är anpassade för att förtydliga adresser och gatunamn. Registret är försett med färghänvisningar som kopplats samman med kartornas bakgrundsfärg för att göra navigeringen smidig och snabb.

Kartorna uppdateras löpande, vilket gör utryckningskartan till en ständigt aktuell produkt. Kartbladen och registret kan enkelt bytas ut mot nya uppdaterade blad.

Beställning

Beställning eller frågor sker via e-post till: gis.kartor@lulea.se

Format

  • Alternativ 1: A4 pärm, falsade kartblad i A3 format.
  • Alternativ 2: A5 pärm, falsade kartblad i A4 format.

OBS! Kartorna är skyddade enligt upphovsrätten.
Kartorna får ej nyttjas i kommersiellt syfte utan kommunens medgivande.

Beställning eller frågor sker via e-post till: gis.kartor@lulea.se

A4 pärm - priser

  • Pris/st (inkl. moms): 848 kr

Ajourhållning:

  • 1 kartblad A3 + falsning: 53 kr/st
  • 1 blad register A4: 21,20 kr/st

A5 wirebunden - priser

  • Pris/st (inkl. moms): 530 kr

Ajourhållning:

  • 1 kartblad A4 + falsning: 26,50kr/st
  • 1 blad register A5: 10,60  kr/st
  • Ny virebindning 20 kr

Sidan uppdaterades den 24 oktober 2019