Tomter i Niemisel

Kvarnån i Niemisel

Luleå kommun har för närvarande 8 lediga tomter i Niemisel för dig som står i tomtkön: Niemisel 6:63, 6:69, 6:71, 6:77 - 6:79, 19:1 och 22:2. Tomterna säljs i befintligt skick och tillträde kan ske omedelbart.

Tomtkarta Pdf, 276.5 kB. (pdf, 276.5 kB)
Bakgrundsfakta om Niemisel Pdf, 114.8 kB. (pdf, 114.8 kB)

Tomternas beteckningStorlek
Niemisel 6:63 949 kvm
Niemisel 6:69 819 kvm
Niemisel 6:71 899 kvm
Niemisel 6:77 916 kvm
Niemisel 6:78 910 kvm
Niemisel 6:79 843 kvm
Niemisel 19:1 904 kvm
Niemisel 22:2 1029 kvm

Pris

Priset är 110 000 kronor per tomt. Kostnad för grundläggningsåtgärder, vatten, dagvatten och avloppsanslutning, uppfyllnad, bygglovavgift med mera tillkommer. Valfri husleverantör kan väljas.

Området omfattas av en detaljplan som anger hur du får bygga. Enligt gällande planbestämmelser får tomterna bebyggas med ett friliggande hus i ett plan (Niemisel 6:69: två plan) med möjlighet att inreda vind. Byggnaderna får uppta maximalt 200 kvadratmeter av tomtens yta. 

Läs mer om byn Niemisel.

Niemisel ligger i natursköna Råne älvdal

Sidan uppdaterades den 3 december 2019