Arrangera i Luleå

Är du arrangör och vill arrangera något i Luleå så får du här en guide om vad du kan behöva tänka på.

Behöver du veta mer är du välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00 så berättar vi mer.

Tänk på detta vid arrangemang:

Avfall

Det avfall som uppkommer vid ett event ska tas omhand enligt gällande lagstiftning som reglerar hur det ska sorteras och hanteras. Om du arrangerar en tillställning utomhus som innebär att besökare producerar förpackningsavfall behöver du även ge besökarna möjlighet att sortera förpackningsavfallet i separata behållare som plast, metall, olika slags glas, papp och bioavfall (matavfall). Det insamlade avfallet ska lämnas in för materialåtervinning. Pantflaskor och pantburkar ska lämnas till retursystemet.

Brandfarlig vara

Ta hand om dina brandfarliga varor på rätt sätt så minskar risken för skador.

Djur

Du behöver ansöka om tillstånd för att ha vissa djur i Luleå.

Evenemang och tillfällig matservering

Ibland behöver du ansöka om tillstånd hos polisen eller kommunen när du ska anordna evenemang och/eller tillfällig matservering.

Folköl och tobak

Ansök om tillstånd för att sälja alkohol. Det gör du hos kommunens enhet för serveringstillstånd.

Företag som påverkar miljö och hälsa

Du kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan om ditt företag påverkar miljö eller hälsa. 

Hotell, tillfälliga boenden

Med tillfälligt boende menas till exempel hotell, pensionat, lägergårdar, vandrarhem, militärförläggningar, lägenhetshotell, rum i eller i anslutning.

Livsmedelsverksamhet

Du ska registrera de flesta livsmedelsverksamheter hos kommunen.

Lotteritillstånd

Bara du som har en ideell förening får ha lotteri. Skicka in ansökan om lotteritillstånd i god tid innan ni ska hålla ert lotteri. 

Serveringstillstånd, alkohol

Ansök om serveringstillstånd för alkohol. Det måste du ha för att servera alkoholdrycker som öl, vin och sprit på till exempel restauranger.

Skyltar

Det finns regler för vilken form, längd och bredd du får ha på dina skyltar. Det är för att vi i Luleå ska få en enhetlig och framkomlig stadsmiljö.

Torghandel och uteserveringar

Kontakta oss på kommunen om du vill bedriva torghandel så hjälper vi dig.

Sidan uppdaterades den 23 januari 2024