GDPR

Vi värnar om att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter som du registrerar i vårt bidrag- och bokningssystem. Nedan finner du all information om hur vi behandlar dina personuppgifter beroende i vilken roll du registrerat dem i systemet.

Varför vi behandlar dina personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter för att komma i kontakt med dig i de frågor som rör din förening samt kontakt i samband med eventuella föreningsbidrag eller lokalbokningar.

Personuppgifterna har vi fått ifrån:

Personuppgifterna har du själv lämnat till oss via Interbook GO och i samband med registrering av den förening du är ansvarig för eller aktiv i. Du kan också lämnat dina uppgifter i samband med att du fått en ny roll i föreningen och då själv eller via föreningen kontaktat oss för att lämna uppgifterna.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är:

Kultur- och fritidsnämnden

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig:

Kundcenter@lulea.se

Med vilken rätt behandlar vi dina personuppgifter:

Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Du kan ha rätt till

 • registerutdrag
 • att få felaktiga uppgifter korrigerade
 • att få uppgifter raderade
 • att få användandet av vissa personuppgifter begränsade
 • att göra invändningar mot behandlingen
 • dataportabilitet

Att du gör gällande en rättighet innebär inte att den ändring eller åtgärd du önskar vidtas, utan den personuppgiftsansvarige tar ställning till om din förfrågan kan tillgodoses och meddelar dig sitt beslut.

Du kan läsa mer om rättigheterna på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/ Länk till annan webbplats..

Vi sparar dina uppgifter:

Din användare gallrar du själv eller din förening bort i samband med att du avgår från ditt uppdrag eller att du inte vill vara kontaktperson för föreningen längre. Du kan också kontakta Kundcenter@lulea.se.

Överföring av uppgifter till tredjeland

Förekommer inte.

Har du frågor om hur Luleå kommun behandlar personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
E-post: dataskyddsombud@lulea.se

Post: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85 Luleå.

Du har rätt att lämna klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta berörd verksamhet eller Luleå kommuns dataskyddsombud som utreder det inträffade och ser till att eventuella fel åtgärdas.

Känner du dig ändå inte nöjd eller inte kan eller vill kontakta dem som du tycker har gjort fel så kan du alltid lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök myndighetens hemsida för mer information om hur du gör för att lämna klagomål. Länk till sida: www.imy.se Länk till annan webbplats.

Varför vi behandlar dina personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera betalning för eventuella bokningar samt komma i kontakt med dig som användare rörande din bokning.

Personuppgifterna har vi fått ifrån:

Personuppgifterna har du själv lämnat till oss via Interbook GO och i samband med registrering av din användare som privatperson eller företag i systemet.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är:

Kultur- och fritidsnämnden

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig:

Kundcenter@lulea.se

Med vilken rätt behandlar vi dina personuppgifter:

Den rättsliga grunden för behandlingen avtal.

Du kan ha rätt till

 • registerutdrag
 • att få felaktiga uppgifter korrigerade
 • att få uppgifter raderade
 • att få användandet av vissa personuppgifter begränsade
 • att göra invändningar mot behandlingen
 • dataportabilitet

Att du gör gällande en rättighet innebär inte att den ändring eller åtgärd du önskar vidtas, utan den personuppgiftsansvarige tar ställning till om din förfrågan kan tillgodoses och meddelar dig sitt beslut.

Du kan läsa mer om rättigheterna på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/ Länk till annan webbplats..

Vi sparar dina uppgifter:

Om ditt konto har varit inaktivt i ett år eller längre kommer dina uppgifter att gallras ut.

Överföring av uppgifter till tredjeland

Förekommer inte.

Har du frågor om hur Luleå kommun behandlar personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
E-post: dataskyddsombud@lulea.se

Post: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85 Luleå.

Du har rätt att lämna klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta berörd verksamhet eller Luleå kommuns dataskyddsombud som utreder det inträffade och ser till att eventuella fel åtgärdas.

Känner du dig ändå inte nöjd eller inte kan eller vill kontakta dem som du tycker har gjort fel så kan du alltid lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök myndighetens hemsida för mer information om hur du gör för att lämna klagomål. Länk till sida: www.imy.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023