Vi planerar för förändring av Köpmantorget

Nu utreder vi vad som kan bevaras och vad som kan göras om till det bättre.

Kort fakta om projektet

Köpmantorget byggdes senast om 2013. Torgets nya utformning mottogs med blandade reaktioner från Luleåborna. Nu tar Luleå kommun ett omtag och vill utreda hur de tillsammans med verksamheter och fastighetsägarna kan skapa mer liv och rörelse på platsen. Tanken är inte att bygga om hela torget, men väl en en förändring.

Vinter på Köpmantorget

Vinter är kul. Att åka rutschkana ännu roligare. Nu bygger vi en rutschkana i snö och is för lek. Den kommer att stå så länge vädret tillåter det.

Snart kan du även se en konstinstallation gjort av två unga konstnärer från Galleri Lillasyster. De har målat på duk som sedan spänns upp runt en ställning. Verket kommer att belysas inifrån. Sännande, eller hur?

Här vill vi förändra

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Tidplan

 • 2025: Arbetet med att förnya torget tar vid
 • 2024: Prototyp tas fram för en mer permanent lösning
 • Sommaren 2023: Dialog med medborgare, testmöblering med återbruk
 • Våren 2023: Möten med affärsinnehavare och fastighetsägare
 • Hösten 2023: Rapport om läget ska vara klart

Bilder

Bild på Alexander Morell som är en av de som arbetar med Köpmantorgets utveckling vid Luleå kommun.

Alexander Morell är en av de som arbetar med Köpmantorgets utveckling vid Luleå kommun.

Mer om projektet

Lyssnat av tankar och reflektioner

Under våren och sommaren 2023 genomförde Luleå kommun tillsammans med Luleå Business Region träffar med verksamheter, fastighetsägare och medborgare för att lyssna på deras tankar och reflektioner om torget.

Avsikten var inte att Luleå kommun ska bygga ett helt nytt torg utan man ville utreda vad som kan bevaras och göras om till det bättre.

Hösten 2023 sammanställdes resultatet i en rapport som ligger till grund för ett beslut om hur köpmantorget kan utvecklas.

Köpmantorget är en viktig pusselbit i arbetet med att skapa en långsiktigt attraktiv stadsmiljö som stödjer både handel och besöksnäringen. Det här arbetet är nödvändigt både ur ett säkerhetsperspektiv och för att höja attraktiviteten.

Några synpunkter som framkom från fastighetsägare och boende:

 • Mer grönska och färg
 • Mer mat
 • Konst
 • Barnvänligare med lek och familjeaktiviteter
 • Hållbarhet och återbruk, loppis, marknader med mera
 • Ett årshjul med aktiviteter

Några synpunkter som framkom från medborgare (39 svar)

 • Tråkigt och livlöst, ingen aktivitet
 • Inte inbjudande att passera eller stanna till
 • Ingen identiet utöver sitt dåliga rykte
 • Undanskymt och otryggt
 • För hårdgjort, saknar grönska

Förslag från medborgarna för ökad attraktivitet

 • Mer grönska
 • Sport: basket, boule, skridskobana, utegym
 • Mat: Foodtrucks, liten bistro, cafékiosk
 • Marknader: Loppis, lokalt hantverk
 • Livemusik, konst och aktiviteter
 • Mer lek! Klätterställning, rutschkana, parkour
 • Inbjudande sittplatser, solstolar
 • Tema kring återbruk och hållbarhet

Framtiden

Under 2024 testas en prototyp fram i samarbete med stadsträdgården för att skapa ett grönare torg. Under 2025 är tanken att markbeläggningen ska restaureras och belysningen ses över.

För att skapa ett mer flexibelt torg föreslås flyttbara träd i planteringskärl och flyttbara sittytor.

Köpmantorget vintermysigt med granar och belysning

Köpmantorget vintermysigt med granar och belysning

Alexander Morell testar snöhögen som samlats ihop för att inspirera till lek i snön

Alexander Morell testar snöhögen som samlats ihop för att inspirera till lek i snön

Sommartorg 2023

Under sommaren 2023 skapades ett sommartorg med hjälp av återbruk och samarbete bland annat med Returpunkten. Tidigare använda planteringskärl målades enhetligt och fick mindre träd planterade i sig. Gamla bänkar renoverades och tidigre använt konstgräs lappades och lagades. En ställning monterades ihop med planteringar runt om och med en hängmatta i mitten för sköna, slappa stunder i solen.

Ett antal betongbjörnar fick ett nytt utseende då barn fick möjlighet att måla dem.

Kontakt

Viktor Wäppling, landskapsarkitekt
Luleå kommun kundcenter val 2, 0920-45 30 00

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 16 februari 2024