Vi bygger om vatten- och avloppsledningsnätet - Östra länken

För att en stad ska växa med tusentals människor krävs många samspelande delar och vi vill ha ett gott dricksvatten, och ett avloppssystem som är anpassat för den aktuella folkmängden

Kort fakta om projektet

Luleå har som målsättning att växa kontinuerligt, där vi år 2040 kan ha ett Luleå som består av 100 000 invånare. För att en stad ska växa med tusentals människor krävs många samspelande delar: bostäder, arbetsplatser, skolor, omsorg och en social infrastruktur där människor trivs. Dessutom vill vi ha ett gott dricksvatten, och ett avloppssystem som är anpassat för den aktuella folkmängden.

Ju fler människor, desto större mängd avloppsvatten som spolas ner i toaletter och sköljs ut via disk- och tvättmaskiner och olika avloppslösningar. Eftersom det tidigare vatten- och avloppssystemet har allt mellan 60 till 100 år bakom sig är det inte anpassat för dagens eller framtidens förväntade befolkning – det behövdes ett nytt och uppgraderat system.

Tidplan kommande år

  • 2023-2024: Arbeten vid Svartöstaden och flytta pumpstation från Mjölkudden till Hertsön
  • 2024-2026: Planering för inkopplingar. Ta nya ledningar i drift och koppla ur de gamla. Även gamla pumpstationer ska kopplas ur för att driftsätta de nya.

Mer om projektet

2014 startade det omfattande projektet Östra länken som beräknas vara klart år 2026. I sin helhet är sträckan över två mil av rör, emellanåt så stora som 2 meter i diameter och som kan väga flera ton. Dessutom kommer fyra nya pumpstationer ratt byggas, som adderas till de totalt cirka 70 stationer som redan finns i Luleå. Pumpstationerna är viktiga på så vis att deras uppgift är att lyfta och trycka iväg avloppsvattnet från lägsta punkterna som finns efter ledningsnätet. Vattnet kommer till stationerna tack vare självfall och lämnar pumpstationerna med hjälp av trycksättning. För att vattnet ska kunna transporteras hela vägen till Uddebo avloppsreningsverk behöver detta ske flera gånger, därav behövs flera pumphus.

Färskt vatten tas upp från Luleåälven som renas i Gäddvik vattenverk och pumpas därefte rut mot Luleå tätort. Vattnet tar sig sedan vidare till kranar, toaletter, duschar och liknande för att därefter via avloppsledningar sluthanteras vid Uddebo avloppsreningsverk. Här renas det smutsiga vattnet och släpps till sist tillbaka ut i friheten. Ett vattnets kretslopp, varje dag, år efter år.

Namnet Östra länken? Det kommer från att projektet startade i östra delarna av stan och även öster om Gäddviks vattenverk som är själva hjärtat i systemet. För att få hela länken att fungera optimalt bygger projektet på att vi i etapper byter ut och, eller lägger nya vatten- och avloppsledningar. Allt för att arbeta så smart som möjligt under hela året, och för att kunna ta så stor hänsyn som möjligt människor, djur, natur och infrastruktur. Dessutom passar vi på att förbättra trafiklösningar, gångstråk och skapar nya, sociala platser som exempelvis parker och lekparker.

Kontakt

LUMIRE
0920-25 09 00

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 16 november 2023