Vi bygger Kronan

Ny stadsdel -centrumnära mitt i naturen. En grön och modern stadsdel, aktiv dygnet runt, året om. Grönska och aktivitetsytor präglar områdets gator, parker och innergårdar. Här skapas olika boendetyper för alla behov.

Plats för livet! Kronan är en attraktiv stadsdel i centrala Luleå där alla känner sig välkomna. Ett område som på ett föredömligt sätt förenar gammalt med nytt och modernt, centrum med natur och friluftsliv, god arkitektur med hållbara lösningar och kultur. På ett nytt sätt. Här skapas möjlighet till generationsmöten, samnyttjande av lokaler och aktiv användning av natur, parker och torg.

Kronan blir en komplett stadsdel med lägenheter, radhus, villor, förskolor, skola, äldreboende, idrottshall och ett eget centrum med butiker och restauranger. När området är fullt utbyggd 2030 har närmare 2 000 nya bostäder byggts, och 7 000 Luleåbor bor och lever här. Byggen pågår i Kronandalen, i centrum av Kronan.

Läs mer på www.kronanlulea.se Länk till annan webbplats.

Kronan är en välkomnande naturstad i Luleå, en grön och modern stadsdel, aktiv dygnet runt, året om. Grönska och aktivitetsytor präglar områdets gator, parker och innergårdar. Här skapas olika boendetyper för alla behov

Här bygger vi

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Tidplan

 • Våren 2023: Fortsatt byggstarter och byggnationer i kvarteren etapp 1 och stadsdelscentrum. Markanvisningsprocess för östra entrén. Fortsatt arbete med Kronan stadsdelscentrum
 • Sommaren 2023: Detaljplan klar
 • Hösten 2023: Byggstart stadsdelscentrum. Fortsatt genomförande och färdigställande av Origoparken i Kronandalen. Inflyttning etapp 1. norra entrén
 • Vintern 2023: Förberedelse för ny markanvisning
 • December 2023: påbörjas bygget av ett nytt parkeringshus på fastigheten Skidåkaren 1 med 135 parkeringsplatser (som i första hand ska tillgodose Bärmesen och Skidåkaren 2s behov)
 • Våren 2024: på fastigheten Ullstrumpan byggs det ett nytt parkeringshus till våren med 435 parkeringsplatser

Mer information om Kronan

Mer information om att bo på Kronan hittar du på denna webbplats: www.kronanlulea.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där finner du även information om vilka byggaktörer som bygger och förvaltar husen på området om du vill bo i Luleås modernaste stadsdel.

Är du intresserad av att bygga? Klicka här: https://www.kronanlulea.se/bygg-pa-kronan/ Länk till annan webbplats.

Bilder

Karta som visar alla kvartersnamn på Kronan

Kvartersnamnen på Kronan

Aktuell status på byggda fastigheter och pågående markanvisningar samt ännu ej markanvisade fastigheter.

Parkeringsplatser på området

Gällande parkeringsfrågan är det fastighetsägaren som tillgodoser boende med parkeringsplatser utöver våra befintliga och nya gatuparkeringar samt den tillfälliga parkeringsytan på fastigheten Raggsockan (i väntan på p-hus).

 • Luleå har 77 832 invånare.
 • På Kronan bor idag 2 200 personer.
 • Kronan har ca 200 arbetsplatser.
 • När Kronan är fullt utbyggd bor ca 7 000 personer här.
 • Det planeras för 2 000 nya bostäder på Kronan, i Kronandalen.
 • Luleå tekniska universitet har 16 000 studenter.
 • Varje år byggs 300-500 nya bostäder.
 • Luleå är en stark teknikstad som kan allt från att koka stål och laserskära till att skapa avancerade high-techprodukter och tjänster. Det är också en stad full av innovativa och kunskapsintensiva företag.
 • Luleås kultur blomstrar på Kulturens Hus, Norrbottensteatern, Ebeneser och andra små och stora scener. Pridefestivalen och Putte i parken är två årligen återkommande festivaler.
 • Luleå är en sjöstad med en vacker och varierande skärgård, den tredje båttätaste i landet. Här finns 48 småbåtshamnar och 15 större båthamnar.
 • Luleå är en sportstad med fyra elitlag – Luleå Hockey, Luleå Hockey/MSSK, Luleå Basket och BC Luleå.

Redan idag bor det ca 2200 personer i nybyggda villor, radhus och flerbostadshus på Kronan. I stadsdelen Kronan finns också arbetsplatser och verksamheter samt förskolor.

Kronandalen
Kronandalen är centrumområdet i bostadsområdet Kronan. Genom att exploatera Kronandalen länkas Kronans alla stadsdelar samman genom ett tillskott av närmare tvåtusen bostäder i flerbostadshus och radhus samt lokaler för arbetsplatser och servicefunktioner. Kronandalen blir platsen för Kronans stadsdelscentrum. Kronandalen beräknas vara fullt utbyggt ca år 2030.

Befintliga områden

Kulturbyn Kronan
Kulturbyn Kronan är ett arbetsplatsområde med drygt hundra hyresgäster i de före detta kasernbyggnaderna, officersmäss med flera. Området ingår i Rikshems förvärv av fastigheter från Luleå kommun under hösten 2015.

Denna del av Kronan har flest byggnader med kulturhistoriskt värde från områdets epok som luftvärnsregemente 1942-1992 som kan vara bevarandevärda enligt en inventering som är genomförd av Piteå museum 2009.

Frågan har behandlats i samband med detaljplanearbetet för Kulturbyn.

Honnörsbacken
Honnörsbacken kallas det område som ligger strax söder om Lulsundsberget, i vinkeln mellan Svartövägen och Kronbacksvägen. Från området har man utsikt mot Skurholmsfjärden och nära till såväl centrum som till naturen.

Kronanbacken är ett bostadsområde som ligger i den nordöstra delen av Kronan. Området nås via Bensbyvägen och har direkt anslutning till Ormbergets motionsspår. Kronanbacken håller på att färdigställas och har idag ett åttiotal småhus, tjugo kedjehus och sextio bostadsrätter i mindre flerbostadshus.

Kronanhöjden var det första området med flerbostadshus som började byggas inom stadsdelen Kronan. Området började byggas samtidigt som Östra Kronan och har idag närmare etthundratrettio bostadsrätter. Kronanhöjden fick sitt namn efter området färdigställts i samband med en översyn av stadsdelsnamn 2011-2012.

Lulsundsberget Från Lulsundsberget är det nära till centrum och från berget har man fin utsikt över staden och innerfjärdarna. På Lulsundsberget finns idag sex stycken punkthus med såväl hyresrätter som bostadsrätter. Under 2017 kommer ytterligare två punkthus att färdigställas i sluttningen mellan Lulsundsberget och Kulturbyn Kronan. Totalt kommer det då att finnas 360 lägenheter i området.

Östra Kronan
Ett villaområde påbörjades 2005 som första nya villaområde i stadsdelen Kronan. Området är idag färdigställt och har närmare hundra villor av varierande karaktär. Östra Kronan nås idag från Svartöleden via Kronbacksvägen men kommer på sikt också att nås via Kronanvägen.

Antagen detaljplan - Kronandalen

Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 1:5, och Logementet 1. SBF 2015/1868.
Se kommunkarta nedan. Välj Kartlager "Samhälle & gator/Detaljplaner".

Kommunkarta - antagen detaljplan Kronandalen. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Erik Johansson
Projektledare
erik.johansson@lulea.se
0920-45 53 15

Helena Holm
Bitr. projektledare
helena.holm@lulea.se
076–138 23 30


Vi bygger också

Sidan uppdaterades den 27 februari 2024