Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt

En brand växer fort och därför rekommenderar vi alla att ha fungerande brandvarnare och släckutrustning i hemmet, gärna pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt.

Kom ihåg att även ha brandskyddsutrustning i fritidshus, husvagn eller båt.

Brandvarnare

En brand i din bostad kan vara fruktansvärd, förödande och tillväxer snabbare än de flesta tror. På 2-3 minuter kan ett rum vara övertänt.

Brandvarnare är det billigaste och enklaste sättet att skydda sig själv och sin familj mot brand. Det kan vara skillnaden mellan liv och död. Brandvarnaren kan ge dig den extra tid du behöver för att kunna rädda dig och din familj, varna andra och eventuellt försöka släcka branden.

Lag och ansvar

Det är ett krav på att brandvarnare ska finnas i alla nybyggda bostäder. För bostäder som är byggda innan 1999 finns ett allmänt råd som säger att det bör finnas brandvarnare i alla bostäder. I det allmänna rådet om brandvarnare i bostäder står att ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst kan tas upp i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal. Om inget finns avtalat är det fastighetsägaren som ansvarar för installationen av brandvarnare och hyresgästen som ansvarar för skötseln, som batteribyte, testning, rengöring.

Bli påmind om att testa brandvarnaren

För att hjälpa dig komma ihåg att testa din brandvarnare kan du anmäla dig SMS-tjänsten som finns på www.skyddadigmotbrand.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den är helt gratis och ditt telefonnummer kommer inte användas i något annat syfte än att påminna dig om att testa brandvarnaren.

Pulversläckare

Släckutrustning är viktigt att ha i hemmet för att tidigt kunna släcka mindre bränder. Med en pulversläckare med 6 kg pulver kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum.

Brandfilt

Med en brandfilt kan du släcka en brand i till exempel kläder, möbler eller på spisen. En brandfilt kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av filtens storlek.

Mer information om brandvarnare

Välja brandvarnare

Brandvarnaren ska vara CE-märkt och testad enligt SS-EN 14604.

Placering av brandvarnare

 • De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Ha därför en brandvarnare i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt, om det börjar brinna i köket.
 • Sätt även upp brandvarnare i eller intill sovrum för att kunna höra larmsignalen på natten när du sover. Den ska inte placeras i köket eller badrummet där risken för oönskade larm är stor.
 • Har du flera våningar i din bostad ska du ha minst en brandvarnare per våningsplan. Om trappor finns i bostaden bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan. Om bostaden har en stor yta rekommenderar vi att du sätter upp fler brandvarnare.

Brandvarnare larmar snabbare när de sitter i taket. Röken stiger uppåt och går ned i brandvarnaren uppifrån.

 • Brandvarnaren ska sitta i taket, minst 50 cm från närmaste vägg. Avståndet till väggen är för att undvika att luftströmmar fördröjer att den larmar för rök. Undvik att placera brandvarnaren i närheten av ventilationsdon, de kan hindra snabb detektion av brand.
 • Om det inte är möjligt att montera brandvarnare i taket kan den monteras på vägg, då ska den sitta cirka 15 cm från taket. Tänk på att väggmontage kan fördröja varningstiden. Vid montering i snedtak ska brandvarnaren sitta 1 m horisontellt från takåsen.

Hjälpmedel vid nedsatt hörsel

Det finns hjälpmedel som förstärker brandvarnarens signal så att du som hör dåligt uppfattar larmet. Det finns också optiska hjälpmedel som gör att en lampa blinkar då brandvarnaren larmar och apparater som ger ifrån sig vibrationer när larmet går.

Olika regioner har olika regler för vilka hjälpmedel som beviljas. Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med hur du går vidare!

Att kontrollera/testa din brandvarnare

Inköp och montage av brandvarnare är steg ett, men regelbunden kontroll av brandvarnarens funktion och batteri behövs.

 • Kontrollera genom att trycka in testknappen på brandvarnaren, det testar såväl batteriets funktion som själva sensorn i brandvarnaren.

Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Använd aldrig öppen låga eller rök

Man ska aldrig testa en brandvarnare med öppen låga eller rök. Röken kan smutsa ned varnaren. Test med öppen låga kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen.

Testa brandvarnare:

 • en gång i månaden
 • när du satt upp en ny
 • när du just har bytt batteri
 • när du varit bortrest en längre tid
 • när du gjort rent den.
 • På Brandvarnardagen den 1 december

Batteribyte och rengöring

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Den börjar varna när nivån i batteriet sjunker. Då är det cirka 30 dagar kvar tills batteriet är helt slut.

Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på test-knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Om du skulle ha en brandvarnare med inbyggt batteri kan du inte byta batteriet, utan behöver byta hela varnaren.

Kom ihåg:

 • Ha gärna ett extra batteri hemma så du kan byta när batterivarningen kommer.
 • Passa på att göra rent brandvarnaren när du ändå plockat ned den för att byta batteri.
 • Kom ihåg att testa brandvarnaren igen när du bytt batteri och satt upp den igen.

Rekommendationen är att brandvarnare görs ren en gång per år. Damm och partiklar kan försämra funktionen i brandvarnaren och göra att brandvarnare larmar utan anledning. Du gör rent genom att dammsuga och torka av brandvarnaren från utsidan.

Du kan även passa på att göra ren den när du byter batteri.

Om brandvarnare larmar utan att det finns någon orsak (det vill säga utan att det finns stekos, rök eller brand) kan den vara smutsig och behöver då göras ren.

Mer information om pulversläckare

Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad. Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en effektiv släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. Med pulver kan du även släcka bränder i elektrisk utrustning.

Placering av släckare

 • I en stor bostad eller en bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare. Till exempel en på varje våning.
 • Placera släckare på synlig plats, gärna vid entréer som till exempel en groventré eller ut till en altan.
 • Släckare ska inte vara blockerade, utan lättillgängliga.
 • Ställ släckaren med användarinstruktionen utåt, synlig och läsbar.
 • Släckare som inte står på entrévåningen bör stå intill trappa om det är flera våningar i bostaden.

Märkning av släckare

Pulversläckare ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden SS-EN 3-7. Det finns olika så kallade effektivitetsklasser enligt standarden och en 6 kg pulversläckare bör minst vara av effektivitetsklassen 43A 233B C. Ju högre siffror desto högre effektivitet.

När det gäller färgen på släckare så säger standarden att den ska vara röd, men för hemmabruk så kan du välja en släckare som är designad och i annan färg, men vi rekommenderar att den i övrigt uppfyller minst effektivitetsklass 43A 233B C.

Kontroll av pulversläckare

När du kontrollerar din pulversläckare ska du titta på följande:

 • Tryckmätaren ska stå på grönt
 • Slangen ska vara hel
 • Plomberingen ska sitta kvar
 • Släckaren ska inte vara skadad
 • Följ tillverkarens anvisningar om skötsel och service

Man kan bara använda en pulversläckare en gång. Sedan måste den lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara använt lite.

Så använder du en brandsläckare

 • Dra ur säkringen.
 • Lossa slangen.
 • Rikta munstycket mot det som brinner.
 • Sikta innan du trycker in handtaget.
 • Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 • Gå nära branden och huka dig ner.
 • Tryck in handtaget.
 • Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Mer information om brandfilt

 • Storleken på en brandfilt bör vara 120 x 180 cm för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.
 • Placera brandfilten nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 • Ha en brandfilt på varje våningsplan.
 • En brandfilt ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden, SS-EN 1869.
 • Det finns brandfiltar med designade höljen. Om man för hemmabruk väljer en sådan brandfilt är det viktigt att den i alla aspekter, utom färgval, uppfyller kraven enligt den europeiska standarden SS-EN 1869 och dess avsedda funktion.

Sidan uppdaterades den 13 april 2023