Säker eldning inomhus

Bränder relaterade till eldstäder är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Du kan förebygga risken för bränder genom att se till att installationen av din eldstad sköts på rätt sätt, att elda på rätt sätt och att se till att sotning och brandskyddskontroll sker av din eldstad.

Elda säkert

När du installerat din eldstad på ett korrekt sätt är det dags att börja använda den. Det är dock viktigt att du eldar på rätt sätt och med rätt bränsle. Ett felaktigt eldande kan leda till att eldstaden eller rökkanalen blir för varm vilket i sin tur kan leda till en brand. Även eldning med felaktigt bränsle ger på sikt till en ökad risk för brand.

Följande punkter är viktiga att tänka på:

  • Elda endast i en sotad värmekälla.
  • Elda max 3 kg ved/timme.
  • Tänd i toppen. Pdf, 2.8 MB. Läs hur du lämpligast tänder din eld.
  • Låt eldstaden svalna lika länge som du eldat.
  • Ta hand om askan i ett obrännbart kärl.
  • Använd bara torr ved.
  • En brandvarnare ger dig och din familj en chans att vakna i tid vid brand och hinna ut innan det är för sent. Ha alltid minst en brandvarnare på varje våning.
  • Med brandsläckare och andra brandredskap kan du dessutom själv släcka en mindre brand och rädda ditt hem från allvarliga skador.

Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i skorstenen.

Om du använder tändhjälpmedel som till exempel tändvätska, tändgelé eller tändkuber ska du alltid följa bruksanvisningarna. Använd inte andra typer av brandfarliga vätskor som exempelvis bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök. Att använda fel typ av vätska, kan orsaka olyckor.

Tänk på att aska kan innehålla glödrester länge. Aska och sotrester ska tömmas ned i ett kärl av metall med tättslutande lock på obrännbart underlag. Glöden kan finnas kvar i resterna i flera dagar.

Sotning och brandskyddskontroll

En eldstad ska sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet av kommunen. Om du är osäker på hur ofta den ska sotas eller kontrolleras hör du av dig till sotaren eller brandskyddskontrollanten Länk till annan webbplats..

Köp rätt eldstad

Att köpa en eldstad för inomhusbruk är en stor investering. Därför bör du först analysera dina uppvärmningsbehov. Om du köper en eldstad som passar dina behov minskar risken för att du ska orsaka en brand genom att elda fel.

Analysera ditt behov
Det viktigaste du bör göra är att ställa dig frågan vad du ska använda eldstaden till. – Vilket behov har jag av en eldstad? Ska jag bara elda för att det är mysigt eller ska eldstaden värma upp bostaden?

Värma upp bostaden
Vill du värma upp hela ditt hus ska du köpa någon form av värmepanna. Den fördelar ut värmen som bildas till husets alla delar, oftast genom ett vattenburet system. En värmepanna tål generellt mer eldning än en braskamin eller öppen spis.

Myseldning
En braskamin är inte avsedd för att värma upp ett helt hus utan ska skapa en varm och trevlig atmosfär i det rum den är placerad i. Att använda en braskamin till att värma upp en större del av ett hus är förknippat med stor brandrisk. En braskamin är oftast inte är dimensionerad för en sådan användning. Den kan eventuellt bidra med lite stödvärme till husets ordinarie värmesystem.

Installera rätt

Innan du kan börja med installationen av din eldstad ska du kontrollera om du behöver göra en anmälan eller söka bygglov hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun. Du kan höra med en bygglovshandläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen om vilka handlingar du behöver skicka in för att hantera din ansökan.

En felaktigt installerad eldstad kan leda till att värmen från eldstaden överförs till andra delar av byggnaden som inte tål uppvärmning med en brand som följd. Det är därför viktigt att alltid följa installationsanvisningarna från tillverkaren.

Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Du ska också se till att tillräckliga kontroller och provningar utförs och godkänns innan eldstaden kan börja användas.

Mer information om att elda säkert hemma

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har information, tips och råd om hur du eldar säkert hemma Länk till annan webbplats.. Där finns mer information om eldstadsrelaterade bränder, installation av eldstad, hur du eldar rätt, sotning och brandskyddskontroll.

Sidan uppdaterades den 5 juli 2023