Eldningsförbud Gammelstads kyrkstad

Det råder eldningsförbud i Gammelstads kyrkstad. Det betyder att det finns villkor om vad man får och inte får göra kopplat till öppen eld och fyrverkerier.

Vad innebär eldningsförbudet?

Du får:

  • Grilla i en grill i din egen trädgård eller på särskild iordningsställd plats ute i skog och mark. Grillkol ska användas framför ved, som kan sprätta.
  • Du får också använda engångsgrill men bara om den är ordentligt uppställd aldrig direkt på mossa eller torrt gräs.
  • Du får ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis en fest i trädgården.
  • Använda friluftskök om de uppställs så att torrt gräs eller mossa inte kan ta eld.

Du får inte:

  • Göra upp eld på marken, inte ens med en tät ring av stenar i kring.
  • Använda fyrverkerier, smällare och liknande pyrotekniska varor.
  • Du får inte kasta cigarettfimpar utomhus om du inte först kontrollerat att de är helt släckta och att det betraktas t ex som straffbar vårdslöshet om man sitter i bilen och kastar cigarettfimpen genom fönstret.
  • Genomföra gräsbränning.

Information om hur man skyddar världsarvet Gammelstads kyrkstad mot brand har samlats i en folder som har delats ut till boende och fastighetsägare i Gammelstads kyrkstad. Du hittar foldern även här:

Folder " Så skyddar du världsarvet Gammelstads kyrkstad mot brand" Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Den 7 december 1996 fördes Gammelstads kyrkstad upp på Unescos Världsarvslista över för mänskligheten omistliga kultur- och naturmiljöer. Världsarvskommitténs motivering löd:

”Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på den traditionella kyrkstad som finns i norra Skandinavien. Den illustrerar på ett utomordentligt sätt anpassningen av traditionell stadsplanering till de speciella geografiska och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö.”

Världsarvsområdet omfattar kyrkan, omgiven av kyrkstaden, borgarkvarteren, de offentliga byggnaderna och delar av den yngre permanenta bebyggelsen. Kyrkstadstraditionen, det vill säga sedvänjan att övernatta i kyrkstugorna i samband med kyrkobesök, är avgörande för världsarvsstatusen. Nedan redovisas området som omfattas av Gammelstads kyrkstad.

Räddningstjänsten arbetar hela tiden för att minimera antalet olyckor och dess konsekvenser. För att förhindra att olyckan inträffar lägger vi mer och mer fokus på det förebyggande arbetet. En större brand i kyrkstaden kan bli mycket svår att bemästra med anledning av tät trähusbebyggelse och snabb brandspridning. Som en förebyggande åtgärd råder därför förbud mot eldning utomhus inom området.

Förbudet tas med stöd av kapitel 2 § 7 i förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Förbudet gäller även fyrverkerier, smällare och liknande pyrotekniska varor.

Sidan uppdaterades den 13 april 2023