Omvärldsbevakning

Kommunen bevakar omvärlden för att vara bättre på att hantera förändringar och ha ett gemensamt beslutsunderlag. Med omvärlden menar vi det som finns utanför kommunorganisationen. Vi kan inte påverka det som händer, men det påverkar oss direkt eller indirekt.

Den senaste omvärldsrapporten Pdf, 1.9 MB. presenterar dessa avgörande faktorer inför 2023:

Vi behöver prioritera insatser som bidrar till:

  • Att vi minskar skillnader mellan olika befolkningsgrupper och områden. För att göra detta måste vi bättre samla in fakta och göra analyser. Satsningar behövs där behoven är som störst.
  • Att vi ökar vår kommunikation med invånarna i syfte att nå deltagande och delaktighet. För att göra detta måste vi bemöta missförstånd, hitta rätta kanalerna och metoderna.
  • Att vi klarar av att öka den biologiska mångfalden. För att göra detta behövs skydd, kunskap och samhällsplanering som tar med naturen och ekosystemtjänsterna. Tillgången till natur är en av våra unika kvaliteter.
  • Att vi hanterar klimatutmaningen genom att öka farten i omställningen för ett Luleå utan klimatpåverkan. Vi måste våga göra på nytt sätt och hantera klimatfrågan som något som påverkar allt. För kvinnor och unga är klimatet i fokus.
  • Att vi bygger och utvecklar bostadsområden som ger de goda mötena och inte delar upp oss i grupper. Bostadsmarknaden driver på i fel riktning och riskerar att öka kostnaderna för de med minst resurser.
  • Att vi samverkar på nya och gamla sätt med civilsamhälle, näringsliv och universitet. Vi behöver tänka nytt tillsammans med andra för att lösa samhällets utmaningar.
  • Att vi skapar miljöer och sammanhang som unga kvinnor uppskattar för att därmed skapa en kommun som lockar fler.

Sidan uppdaterades den 12 juni 2024