Luleå skärgård

Utvecklingsplan Skärgården

Ett arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Luleå skärgård. Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart och växande Luleå innebär för skärgården.

Kommunfullmäktige har beslutat att Luleå kommun ska påbörja arbetet med utvecklingsplan för skärgården under 2017. Läs beslutet Pdf, 123.9 kB..

Medborgardialog

En medborgardialog med skärgårdens utveckling i fokus genomfördes under Skärgårdsdagen den 17 juni 2017. Kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz med flera politiker närvarande när medborgarna berättade om hur de vill att skärgården ska utvecklas.

Utvecklingsplan - en fördjupning av översiktsplanen

Luleå kommun har i bred dialog med olika grupper tagit fram Vision Luleå 2040 och Luleå kommuns översiktsplan. Översiktsplanen beskriver hur vi vill ha det i framtiden och vad vi behöver göra på vägen dit för att uppnå visionen. Ett led i det fortsatta arbetet är att ta fram utvecklingsplaner för stadsdelarna och de tre samlande byarna Råneå, Persön och Antnäs. Utvecklingsplanerna är fördjupningar av översiktsplanen, som visar vad Vision Luleå 2040 innebär på lokal nivå.

Sidan uppdaterades den 29 juli 2022