Urvalsprinciper för placering i skolan

När antalet sökanden överstiger antalet platser krävs ytterligare urvalskriterier för att avgöra skolplaceringen.

Urvalsprinciper för skolplacering i förskoleklass och grundskola

I första hand eftersträvas att vårdnadshavarna får sina önskemål om skola tillgodosedda. Om inget önskemål kommer in bereds plats på anvisad skola i skolområdet. Luleå kommun fördelar platserna vid skolenheterna enligt följande förutbestämda principer:

 1. Skolområde (skolpliktiga folkbokförda i skolområdet, skolplikt inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år)
 2. Syskonförtur (Gäller sökande till förskoleklass-år 3 med ett syskon i förskoleklass-år 3 vid skolenheten för det läsår ansökan avser. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress)
 3. Lottning (skolpliktiga folkbokförda i kommunen)
 4. Elever från annan kommun (skolpliktiga folkbokförda i annan kommun)
 5. 5-åringar folkbokförda i kommunen som vill börja förskoleklass tidigare

Urvalsprinciper för skolplacering i Montessori Luleå

Montessori Luleå är en kommunal skola med en särskild pedagogisk inriktning som tar emot elever från alla upptagningsområden. Luleå kommun fördelar platserna vid skolenheten enligt följande förutbestämda principer:

 1. Syskonförtur (Gäller sökande till förskoleklass-år 3 med ett syskon i förskoleklass-år 3 vid skolenheten för det läsår ansökan avser. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress)
 2. Lottning (skolpliktiga folkbokförda i kommunen)
 3. Elever från annan kommun (skolpliktiga folkbokförda i annan kommun)
 4. 5-åringar folkbokförda i kommunen som vill börja förskoleklass tidigare.

Urvalsprinciper för skolplacering vid skolenhet med valbar inriktning: tvåspråkighet inom nationella minoriteter, matematik, engelskspråkig inriktning.

 1. Skolområde (skolpliktiga folkbokförda i skolområdet, skolplikt inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år)
 2. Syskonförtur (Gäller sökande till förskoleklass-år 3 med ett syskon i förskoleklass-år 3 vid skolenheten för det läsår ansökan avser. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress)
 3. Sökande till skolenhet med valbar inriktning (skolpliktiga folkbokförda i kommunen).
 4. Lottning (skolpliktiga folkbokförda i kommunen)
 5. Elever från annan kommun (skolpliktiga folkbokförda i annan kommun)
 6. 5-åringar folkbokförda i kommunen som vill börja förskoleklass tidigare

Sidan uppdaterades den 14 april 2023