Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för elevhälsan, modersmåls- och minoritetsspråksundervisning, kulturskolan samt skolmåltider.

Kontakt: Luleå kommun, Barn- och utbildningsnämnden, 971 85 Luleå
E-post: lulea.kommun@lulea.se

Barn- och utbildningsnämnden har 15 ordinarie ledamöter och nio ersättare. De tillsätts av kommunfullmäktige.

Frågor om barn- och utbildningsnämndens protokoll eller bilagor besvaras av:
Andreas Aspgren, nämndssekreterare, 0920-45 30 00

En del personuppgifter i protokollen kan vara borttagna med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR) eller offentlighets- och sekretesslagen.

Relaterad information

Sidan uppdaterades den 15 mars 2024