Ett foto av Norra hamn i Luleå på sommaren

Valnämnden

I varje kommun är det valnämnden som är lokal valmyndighet. Detta gäller i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt vid eventuella folkomröstningar, omval eller extra val. Detta innebär att det är valnämnden som ansvarar för det praktiska genomförandet av val i Luleå kommun.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls vid samma tillfälle och inträffar vart fjärde år. Senaste valet hölls 11 september 2022. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år och senaste valet hölls 9 juni 2024. Folkomröstningar, omval och extra val inträffar inte enligt en förutbestämd tidsram utan inträffar endast när det finns behov för det.

Nästa val: Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige, 13 september 2026

Ledamöter i valnämnden

Valnämnden har 9 ordinarie ledamöter och 8 ersättare. De tillsätts av kommunfullmäktige.

Frågor om protokoll och bilagor besvaras av:

Kommunstyrelseförvaltningens registratur
Tel: 0920-45 30 00
E-post: kommunstyrelseforvaltningen@lulea.se

Valnämnden ansvarar för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig lagstiftning ska fullgöras av valnämnd. I samband med val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt vid eventuella folkomröstningar, omval eller extra val är valnämnden lokal valmyndighet. Det uppdraget innebär att valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt, bereder ärenden om fullmäktiges förslag till ändringar i valdistriktsindelningen, förordnar och utbildar röstmottagare, ser till att det finns lämpliga val- och röstningslokaler samt förmedlar information till allmänheten om förestående val och folkomröstningar.

Valnämnden ansvarar även för den preliminära rösträkningen på valnatten samt den så kallade onsdagsräkningen där röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen räknas.

Vill du överklaga ett beslut av nämnden?

Vill du lära dig mer om överklagan av ett valresultat eller en folkomröstning?

Kontakt

Postadress:
Luleå kommun
Valnämnden
971 85 Luleå

E-post: kommunstyrelseforvaltningen@lulea.se

Sidan uppdaterades den 8 juli 2024