Trygghetsvandringar

För att utveckla tryggheten i bostadsområden genomförs vandringar där man inventerar vilka platser som upplevs trygga och otrygga. Målet är att skapa en bättre och tryggare stad.

Trygghetsvandringar är ett sätt att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Man kan också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor. Både ansvariga från kommunen och boende i området går en slinga som har bestämts på förhand. Andra som deltar kan vara polis, fastighetsägare, politiker och föreningar. De åtgärder som tas upp under trygghetsvandringarna sammanställs och följs upp efter en tid. 

För att samla in fler synpunkter kring områden där en trygghetsvandring ska genomföras används ibland en karttjänst där boende kan markera trygga och otrygga platser. Synpunkterna som samlas in blir ett underlag till var trygghetsvandringen ska göras och används för att utveckla området.

Förutom att delta vid en organiserad trygghetsvandring kan du kan även rapportera in otrygga platser via kommunens e-tjänst för felanmälan.

Trygghetsvandringar ger effekt

En utvärdering av studenter på LTU visar att trygghetsvandringarna i Luleå har haft en god effekt för att påverka känslan av trygghet. Det motiveras med att alla synpunkter som kommit in under vandringarna har setts över och de flesta problem har åtgärdats. Åtgärderna har gett boende en förbättrad känsla av trygghet. Själva mötet och vandringen bidrar också till en känsla av samhörighet.

Genomförda trygghetsvandringar

Antnäs

I november 2013 genomfördes en trygghetsvandring i Antnäs.
Uppföljning genomförd i december 2014.

Protokoll trygghetsvandring i Antnäs 18 november 2013 Pdf, 3.1 MB.

Bergnäset

I oktober 2013 genomfördes en trygghetsvandring på Bergnäset.
Uppföljning genomförd i mars 2015.

Protokoll trygghetsvandring på Bergnäset 22 oktober 2013​ Pdf, 2.5 MB.

Bergviken

I september 2008 genomfördes en trygghetsvandring på Bergviken.
Uppföljning i mars 2011.

Protokoll trygghetsvandring på Bergviken den 29 september 2008 Pdf, 14.7 MB.

Björkskatan

I oktober 2014 genomförde kommunen en ny trygghetsvandring på Björkskatan. Uppföljningen gjordes i november 2014.

Protokoll trygghetsvandring på Björkskatan den 16 oktober 2014 Pdf, 572.2 kB.

I juni 2006 genomfördes en trygghetsvandring på Björkskatan.
Uppföljning  i juni 2008.

Protokoll trygghetsvandring på Björkskatan den 1 juni 2006 Pdf, 506.3 kB.

Gammelstad

I september 2011 genomfördes en trygghetsvandring i Gammelstad.
Ansvarigas redovisning av åtgärder i november 2011.
Uppföljning gjord i november 2012.

Protokoll trygghetsvandring Gammelstad 7 september 2011 Pdf, 8.8 MB.

Hertsön

I oktober 2014 genomfördes en ny trygghetsvandring på Hertsön med en ny slinga. Uppföljningen gjordes i december 2014.

Protokoll trygghetsvandring på Hertsön 1 oktober 2014​ Pdf, 6.9 MB.

I mars 2009 genomfördes en trygghetsvandring på södra Hertsön.
Uppföljning i mars 2011.

Protokoll trygghetsvandring på södra Hertsön 18 mars 2009 Pdf, 11.2 MB.

I november 2006 genomfördes en trygghetsvandring på Hertsön.
Uppföljning i juni 2008.

Protokoll trygghetsvandring på Hertsön den 6 november 2006 Pdf, 668.1 kB.

Luleå centrum

I april 2012 genomfördes en trygghetsinventering nattetid i Luleå centrum.
Uppföljning gjord i mars 2015.

Protokoll trygghetsinventering nattetid i Luleå centrum 27 april 2012 Pdf, 698.1 kB.

I mars 2012 genomfördes en trygghetsvandring i Luleå centrum.
Uppföljning genomförd i januari 2015.

Protokoll trygghetsvandring i Luleå centrum 12 mars 2012 Pdf, 709.7 kB. 

Luleå centrum gymnasiebyn

I februari 2012 genomfördes en trygghetsvandring i Gymnasiebyn.
Uppföljning genomförd i november 2012.  

Protokoll trygghetsvandring i Gymnasiebyn 11 november 2012 Pdf, 2.9 MB.

Mjölkudden

I november 2017 genomfördes en trygghetsvandring på Mjölkudden.

Protokoll trygghetsvandring på Mjölkudden 30 november 2018 Pdf, 3.8 MB.

Porsön

  • Trygghetsvandring Porsö strand 8 december 2021. Samling Porsöskolans matsal kl 18.00. Mer information om vandringen finns på www.lulea.se/porson

Råneå

I mars 2015 genomfördes en trygghetsvandring i Råneå.
Uppföljning gjordes i maj 2015.

Protokoll trygghetsvandring i Råneå 2015-03-25

I november 2009 genomfördes en tidigare trygghetsvandring i Råneå.
Uppföljning i juni 2010.
Uppföljning i augusti 2011.

Protokoll trygghetsvandring i Råneå 30 november 2009 Pdf, 5.5 MB.

Sunderbyn

I januari 2011 genomfördes en trygghetsvandring i Sunderbyn.
Uppföljning i maj 2011 och juni 2014

Protokoll trygghetsvandring i Sunderbyn 17 januari 2011 Pdf, 2.4 MB.

Tuna

I mars 2007 genomfördes en trygghetsvandring på Tuna.
Uppföljning i augusti 2008.
Uppföljning i april 2011

Protokoll trygghetsvandring på Tuna den 19 mars 2007 Pdf, 13.6 MB.

Örnäset

I oktober 2010 genomfördes en trygghetsvandring på Örnäset.
Uppföljning i oktober 2011

Protokoll trygghetsvandring på Örnäset 11 oktober 2010 Pdf, 12.9 MB.

Sidan uppdaterades den 3 maj 2024