människor på scen

Teknologimässan SXSW äger rum i Austin. Foto: Marie Ketring

Samarbetspartners

Luleå kommun bedriver ett omfattande internationellt samarbete för att stödja näringslivet, utveckla kommunens egen verksamhet och fördjupa demokratins funktionssätt.

Kommunen har ett antal samarbetspartners i det internationella arbetet. Dessa samarbetspartners består av såväl organisationer och städer i Norrbotten som i utlandet. Genom att delta i internationella projekt och internationellt samarbete tillförs nya resurser, ökad kunskap, vidgad kompetens och nya perspektiv till den kommunala verksamheten. I samverkan med olika partner (institutioner, folkrörelser, kommuner, regioner, företag och andra inom och utom landet), stärks Luleå kommuns och regionens attraktionskraft i internationella sammanhang.

Sidan uppdaterades den 28 januari 2022